Vores bøger om fremtiden giver os mulighed for at brede analyserne ud og beskrive i dybden, hvordan fremtiden vil forme sig. Det gælder f.eks. bøger om parcelhusets fremtid, overordnede samfundsændringer i fremtiden eller forbrugertendenser i fremtiden.
Bøger om fremtiden
Fremtiden kommer af sig selv, men det er rigtigt godt at forholde sig til den på forhånd. Det er baggrund for en række bøger, vi står bag i Fremforsk. Det er bøger om hele samfundet som 'Midt i en Mellemtid'. Det er bøger om specielle emner som 'Fremtidens Parcelhus' og 'Future Consumer Tendencies and Behavior'.

Baggrunden for bøgerne er, at fremtiden faktisk kan analyseres på forhånd. Hvis vi kender fortiden og nutiden grundigt, er det muligt at beskrive de kommende år på et ret solidt grundlag. Men nutiden er vi ofte uenige om. Derfor handler en del af bøgerne om at aflive myter om nutiden.
Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet
Børn, Unge og forældres møde med sundhedsvæsenet
Marianne Levinsen, cand.scient.pol., fremtidsforsker
Bogen 'Børn, Unge og forældres møde med sundhedsvæsenet' er inddelt i fire dele.

Den første omhandler sygeplejens og sundhedsvæsenets bevægelser fra fortid til fremtiden. Marianne Levinsen er forfatter til kapitlet om fremtidens sundhedsvæsen og dets konsekvenser for sygeplejen i fremtiden.

I anden del gives et samfundsmæssigt og sociologisk indblik i de rammer, hvorunder børne- og familielivet udspiller sig i dag.

Familiens kontakt til sundhedsvæsenet er i fokus i tredje del, herunder fædre og søskendes oplevelser af dette møde.

I fjerde del kommer børn og unges egne oplevelser med sundhedsvæsenet til udtryk.

Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle og studerende, som beskæftiger sig med børn og unge i sundhedsvæsenet. Ikke mindst kan andre faggrupper, som arbejder med børn og unge, også få en brugbar viden og indsigt om børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet.

Køb bogen hos Nyt Nordisk Forlag

Læs bogens forord her

Bogen blev anmeldt i Sygeplejersken med rubrikken 'En bog at blive klogere af - skrevet af kloge mennesker'
Bogen '2020 Forbrugere, detailhandel og byer' af Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen.
Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden
Jesper Bo Jensen & Marianne Levinsen
Forfatterne analyserer, hvordan den omverden som omgiver detailhandelen, storcentrene og forbrugsmønstrene udvikler sig.

Det drejer sig om forbrugsgenerationernes værdier og adfærd samt den økonomiske udvikling – herunder kriseadfærd, fremtidens nye byudvikling, samfundets nye opdeling i klasser samt konsekvenserne af den nye teknologi.

Hos forbrugerne ser vi på den markante ændring manglen på tid, energi og opmærksomhed medfører.

Det samlede billede af analysen resulterer i en række konkrete udfordringer for detailhandlen fra i dag og 8 til 10 år frem i tiden samt en beskrivelse af de butikskoncepter, der vil være i stand til at imødegå disse udfordringer. Samtidig giver det forfatterne lejlighed til at give deres bud på de krav, der kan stilles til byer og bydele, hvis de skal være attraktive destinationer for forbrugere og mennesker i tiden frem mod 2020.

Du kan gratis downloade en PDF-version af fire af kapitlerne fra 2020 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden:

Indholdsfortegnelse

Forord

Kapitel 2: Forbrugere i fremtiden

Kapitel 13: Byer, mennesker og shopping
Future Consumer Tendencies and Shopping Behaviour
- The Development up until 2015-17. Research paper no. 1
Af Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2007)
Hvad bliver de fremtidige forbrugertendenser og sociale ændringer i de skandinaviske lande? Hvad betyder disse ændringer for forbruget, landbruget, detailhandlen og landenes storcentre de kommende 8-10 år?

Download gratis en PDF-version af fem af kapitlerne fra Future Consumer Tendencies and shopping behaviour:

Konklusion

Kapitel 2: Future Consumers

Kapitel 3: Life Phases and their Development over the next 10 Years

Kapitel 6: Situationism, Dividualists, Multi-Modal Shoppers

Kapitel 13: The Future Shopping Center
Midt i en mellemtid
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2001)
Dette er en bog om vor tid. "Mellemtiden"

  • En skarp analyse af tiden før vores.
  • Et præcist signalement af tiden nu.
  • Et tankevækkende bud på fremtiden.

Mellemtiden er en tid, hvor vi er midt i overgangen fra det gamle, overskuelige og regelmæssige samfund til det ny, omskiftelige samfund, som vil udkrystallisere sig i de kommende årtier.
Som regel får en tidsperiode først et navn, når den er blevet en del af historien.

Fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen har allerede navngivet vor tid i denne bog , som er et bidrag til forståelsen af de ændringer, der er i gang, og et bud på, hvad der venter.

Med udgangspunkt i overgangsfænomenerne beskriver og kortlægger han udviklingen - og giver et bud på det sandsynlige endemål.

En tankevækkende bog, der henvender sig til enhver, der ønsker at forstå, hvordan og på hvilken måde samfundet udvikler sig.

Du kan gratis downloade en PDF-version af to af kapitlerne fra Midt i en mellemtid:

Kapitel 2: Familien - Det faste holdepunkt forandres

Kapitel 4: Boligen og hjemmet
Langt ude? Essays om fremtiden
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2007)
Bogen er en essaysamling, der behandler en række tendenser i fremtiden. Bogen er inddelt i en række hovedafsnit:

  • Tiden og mennesker
  • Medarbejdere og kunderne
  • Samfundet og økonomien

Bogen bevæger sig fra tidsånden over boligen til detailhandlens fremtid og foldningen af funktionerne i fremtidens by. Jesper bo Jensen beskriver innovation og predesign om udviklingsstrategier og fremtidens virksomheder og ser på skolen, samfundet og de kommende ældre.

Bogen giver også et bud på dynamikken mellem fremtidens unge medarbejdere og de moderne arbejdspladser. Metoder til analyser af fremtiden behandles særskildt med konkrete anvisninger på, hvordan man opstiller gode scenarier for fremtiden, og hvad der adskiller scenarier fra for eksempel fremskrivninger og prognoser.
Parcelhuset i fremtiden
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2008)
Parcelhuset i Fremtiden - fakta og tendenser af Jesper Bo Jensen er en bog om, hvordan vi vil bo i fremtiden.

Bogen er gennemillustreret og indeholder mængder af information, der bygger på en række dybdeinterview og en meget stor database med tal og oplysninger om parcelhuset.

Bogen perspektiverer udviklingen i de kommende år og viser hvordan fremtiden vil forme sig for parcelhuset.

Læs bogens konklusion her

Fremtiden på Linkedin og Facebook

Vi publicerer også artikler og kommentarer på Linkedin og Facebook.

Klik på ikonerne og få bedre overblik over fremtiden på de sociale medier.
Læs mere om Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk.
Marianne
Levinsen
Forskningschef


+45 20674501
Marianne Levinsen er forskningschef hos Fremforsk og står blandt andet for mange af de undersøgelser, vi foretager for os selv for at blive klogere på fremtiden og nutiden.

Hun har de senere år haft ansvaret for undersøgelser af shopping, innovation, de unge samt af vidensdeling...
Se hele Mariannes profil her
Læs mere om Jesper Bo Jensen, direktør og fremtidsgforsker hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
JESPER
BO JENSEN
Direktør


+45 20674500
Jesper Bo Jensen har i mange år arbejdet med fremtidsforskning og har erfaring med at analysere fremtiden helt tilbage fra begyndelsen af 1990'erne.

Han har tidligere været forsker på universiteter og bærer den videnskabelige metode med sig i arbejdet...
Se hele Jespers profil her

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x