Se eksempler på foredrag om fremtiden

Vi bygger al vores arbejde på reel viden. Det skinner igennem i vores foredrag om fremtiden. Her kan du se eksempler på foredrag og andet af vores arbejde. De kan alle også afholdes som webinar.
De unges univers anno 2017
Fremtidens arbejdsliv og arbejdsmiljø i DK og på AUU
Fremtidens arbejdsliv med fokus på sundhed og virksomheders strategier
Globalisering, demografi, disruption og de nye middelklasser
Aarhus i fremtiden, Bosætning og trafik
Verden, samfundet og affaldet i fremtiden, DAKOFA
Ungdomsskolemøde Landsforeningen af ungdomsskoleledere
Udkanten stop snakken og op på hesten
Uddannelses- og børnelivskonference, Københavns Kommune
Turisme, megatrends og muligheder i fremtiden
Trio line, oplæg
Tandteknikkens fremtid
Rockfon, fremtidens arbejdsplads og kontor
Recover, fremtidens forsikringsselskaber og hvad de forventer af skadesservice
Oplæg for Assens Byråd mv., bosætning planstrategi
OK energi, oplæg
økonomidir. konference
Nærdemokratikonference Gjern, flyttemønstre og krav til bosætning
Megatrends, byer, transport og gen. Y, Z, metroselskabet
LMO, oplæg, rådgivning i fremtiden
Livet på landet i fremtiden, Næstved kommune
Letbanen, Gladsaxe og fremtidig byudvikling og vækst
Industrivirksomheder i fremtiden, DI
Hvordan skal Langeland klare sig i fremtiden
Hvidovre fjernvarme, oplæg
Fremtidens virksomheder og arbejdspladser, Hjørring Erhvervscenter
Fremtidens universitet, studie og karrierevejledning
Fremtidens udfordringer for et stort arkitektfirma
Fremtidens sygdomme, sundhedsvæsen, patienter og frivillige
Fremtidens resiliente arbejdsmarked
Fremtidens kunder for forsyningsvirksomheder
Fremtidens finansielle sektor og forsikringsmægling
Fremtidens energi, miljø og forsyning
Fremtidens byer og byrum, VIA-konference, Aarhus
Fremtidens attraktive arbejdsplads, Carl Ras
Fremtidens samfund, uddannelse og arbejdsmarked
Forsikring i fremtiden, demografi og disruption
Færøerne, Industriens dag
Erhvervsliv i fremtiden og Rotary, Vejle
Egmont Højskole, foredrag for eleverne
DTU ledergruppe, Megatrends og uni i fremtiden
Digitalitet i fremtidens advokatvirksomhed
Det nye arbejdsliv, trends, NHO Hordeland konference i Bergen
Den røde tråd på beskæftigelsesområdet, Billund
De kommunale serviceområder i fremtiden, oplæg Svendborg Kommune
Danish farmers abroad, oplæg om landbruget i fremtiden
Bygninger i 2040-50, det lange perspektiv, PwC Aarhus
Byggeriets fremtidsudsigter, Dansk Byggeri
Bosætning og boligefterspørgslen
Bosætning, Nordfyn
Bosætning i fremtiden, Kalundborg Kommune
Borgerservice i fremtiden, debat
Antenneforeninger, oplæg for MTG
A culture of innovation, Novo
AREPA, The world in the next 10 years
Arkitekturens dag, Odense
Verden, samfund, mennesker og forsikring i fremtiden for IF forsikring
Fremtidens verden, virksomheder og Varde anno 2025
Fremtidens samfund, arbejdsmarked og mennesker anno 2025
Fremtidens samfund, kompetencer og de unge anno 2025
Fremtidens forbrugsmønstre B2C og B2B anno 2025
Scenarier til ledermøde, uddannelse
Offenlig sektor, borgernes forventninger og organisation i Stavanger-Kommune
Nutidens og fremtidens gode børnliv i Kalundborg Kommune anno 2020
Megatrends i fremtiden for samfund og byggeri
Lego, Peoples House
Hvordan kan Herlev styrke sit brand som erhvervskommune i fremtiden
Generationer og arbejdsmarkedet, for Hospitalsenheden Vest Holstebro
Fremtidens virksomhed, samarbejde og kommunikation, for Lantmannen Unibake
Fremtidens verden, samfund, mennesker og kvinder frem mod 2030
Fremtidens verden, samfund og mennesker for AP pension
Fremtidens sygehus, patienterne og afdelingsledelserne, Sygehus Lillebælt
Fremtidens shoppingcenter i Vestsjælland frem mod 2026
Fremtidens mega trends, medlemmer og faglige organisation for jordbrugsakademikerne
Fremtidens ideelle pensionsordning for medarbejdere, og forventninger fra fremtidens æl...
Fremtidens byggeri og erhvervsuddannelser, for uddannelsesudvalg på erhvervskolerne
Fremtidens arbejdsmarked, tiltrækning, motivation, forståelse og ledelse frem mod 2026
Faglighed, reflektion og social- og sundhesassistenten i fremtidens sundhedsvæsen
De unge og Billund Kommune, konference om beskæftigelsesområdet
Den offentlige sektor i fremtiden, borgernes forventninger og organisation
Sygehussektoren, tiltrækning og fastholdelse i Region Hovedstaden
Arbejdsmarked, muligheder og udfordringer som lønmodtager
Arbejdsmarked, arbejdsmiljø, arbejdskade og socialsystemet
Aarhus boligkonference
Visioner for fremtidens Køge
Yderområderne, dyre at opgive
VUC, Holstebro, Lemvig, Struer
Sorø, fremtid og kommunal branding
Udviklingstendenser og vilkår i fremtidens sundhedsvæsen
Hvad skal de unge leve af?
Hvordan skaber vi værdi med brands?
Seniorer i fremtiden
Hvad vil de unge?
Har mærkevaren en fremtid?
Virksomheder og den attraktive arbejdsplads anno 2020
Letbanen - kører det på skinner for Aarhus i fremtiden?
Kultur- og fritidsområdet i fremtiden, Mariagerfjord
Hvor vil vi bygge, hvor vil vi bo? Fremtidens bosætning og boligmarked i Danmark
Fremtidens vidensdeling i virksomheder og som menneske
Arbejdsmarkedet og kompetencer for HKere i en løbsk verden
Tandpleje og klinikassistenter i fremtidens Norden anno 2025
Sundhedsvæsenet og de mange generationer på arbejdspladsen
Sundhed, sundhedsvæsenet og forbrugertendenser
Fremtidens samfund, de unge og arbejdspladsen
Fremtiden for handelsskolelærerne og deres fagforening
Forbrugere, shopping og detailhandel
Globalisering 2.0 og SMVer
Megatrends indenfor detailhandlen
Forbrugere, butikker og byudvikling anno 2025
Fremtidens byer, forbrugstendenser og butikker
Kompetencer og arbejdsmarkedet i fremtiden
Boligmarkedet i fremtiden - Aarhus og omegn
Fremtidens boliger, Dansk beton
Fremtidens uddannelse, arbejdsmarked og faglige organisationer
Arbejdsmarked, ledelse og tilsynets arbejdsopgaver anno 2025
Fremtidens A-kasse og faglige organisation frem mod 2020
SSP, børn og unge i fremtiden
Fremtidens almene bolig
Arbejdsmarked, arbejdsliv og ledelse i 2025
Fremtidens kommune version 3.0 for borgerservicechefer
Foredrag om fremtidens patienter for selskab for obstetrik og gynækologi
De unge i Aarhus Domprovsti, og deres ønsker til kirkens service og tilbud nu og i frem...
Den offentlige arbejdsplads, ledelse og specialområdet - senhjerneskadeområdet
Fremtidens hospitaler, patienter og behandling
Folkeskolen i fremtiden og de unges forventninger
Perspektiver for Bornholm i fremtiden
Borgernes sundhed - gør et sundhedshus en forskel?
Befolkningsudviklingen 2015-2035 i Danmark, Sverige og Norge
Alder i et fremtidsrettet perspektiv
Borgerne sundhed - gør det en forskel at få et sundhedscenter
Bestyrelser i SMVer - Esbjerg erhvervsudvikling
Megatrends og jobmarkedet i fremtidens brancher
Arbejdsmarkedet i fremtidens byråd
Feriemønstre og feriemarkedet i DK England Sverige Holland Frankrig Sverige og Norge an...
Den nye agenda på kultur og fritidsområdet anno 2025
Software, megatrends and people in 2030
Verden, Danmark og Egedal - Smørum
Strategiseminar for One Med
Megatrends, byer, det offentlige -børnehaver -forældre og fagprofessionel ledelse
Megatrends for LO-ansatte
Fremtidens Verden, Samfund, It og de it-professionelle frem mod 2025
Fremtidens verden, forbrug, og forbrugere
Fremtidens verden, arbejdsmarked, kompetencer og HKer i en løbsk verden frem mod 2020
Fremtidens unge, uddannelse og forsvaret anno 2020 for Flyvestation Karup 2013
Fremtidens sundhedsvæsen DSR region Syd 2013
Fremtidens Student, viden og kompetencer
Fremtidens samfund, verden, virksomheder, byggeri og kompetente medarbejder anno 2015
Fremtidens samfund, arbejdsmarked og daginstitutioners rolle
Fremtidens patient og arbejdsplads og de fagprofessionelle for sygeplejerskers efterudd...
Fremtidens medarbejder i sundhedsvæsenet anno 2020 Herlev 2013
Fremtidens klinikassistent anno 2020
Fremtidens H J Hansen
Fremtidens fagbevægelse, medlemmer og ledelse i en løbsk verden
Fremtidens detailhandel i Ry
Fremtidens Danmark, vores styrker, svagheder, danske virksomheder og den offentlige sektor
Fremtidens A-kasse og faglige organisation
Hvordan innoverer vi i fremtiden?
Arbejdsmiljø, historisk arbejdsmarked og fremtiden for arbejdstilsynet
Boligmarkedet og dets udvikling 2013
Fremtidens erhverv og uddannelse
Fremtidens ledelse og medarbejdere om ny teknologi
Tandlæger - fremtidens patienter
Pensionsmarkedet i fremtiden
Nutidens unge, fremtidens medarbejdere
Lærerrollen i fremtiden
Kanten af arbejdsmarkedet
Global vækst i fremtiden
Fremtidens produktion og fremtidens håndværker
Fremtidens patienter
Fremtidens gymnasium til fremtidens samfund
Formuerådgivning i fremtiden
Forældre før, nu og i fremtiden
Folkeskolen, lærerrollen, arbejdsmiljøet og fagforeningen
De fede år - fremtidens vækst i Danmark
Butikker i fremtiden
Boliger og handicappede i Århus kommune
Consumer trends and the future shop
Energy in the Future
Affald i fremtiden i de nordiske lande, EU og verden
CPH West, fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse
Den danske model, faglige organisationer og medlemmer i fremtidens A-kasse
Velfærd i Haugesund Kommune anno 2020
Verden, virksomheder, mennesker og ledelse anno 2020
Fremtidens medarbejder anno 2020 - patienter og udfordringer
Politiforbundet anno 2020
VUC Kolding - Fremtidens samfund, komptencer, og digitale indfødte
Forretningsbetingelser og konkurrence om medarbejderne
Universitetsstyrelsen, fremtidens forskere
Teknik og miljø i fremtidens Middelfart
Tandlæger og fremtidens patienter
Seniortilværelsen 2030
Kæledyr og familier i fremtiden
Kvægkongres Herning
Udfordringer i den offentlige sektor
Juletræer og planteavl i fremtiden
Hvor er dine kunder på vej hen
Fremtidens planteproduktion
Fremtidens installationsbranche
Fremtidens detailhandel - 2012
Fossilfri 2050
Forbrugertendenser på fødevareområdet
Døgninstitutioner i fremtiden
Bæredygtigt landbrug, analyse
Borgerservice i fremtiden
Arbejdsmarked og HR i fremtiden
Vækst og fremgang i Tønder Kommune
The Future shop IKEA
Storbyer, København, kultur, fritid og borgere
Har sygeplejersken nogen betydning
Fremtidens unge, værdier, arbejde og uddannelse
Fremtidens samfund, generation Y & Z
Fremtidens patient anno 2020
Fremtidens medarbejdere i sundhedsvæsenet
Fremtidens HR for Deloitte
Bygningskonstruktørernes (job)muligheder frem mod 2020
Udfordringer for de sundhedsfaglige medarbejdere i fremtiden
Rekruttering af fremtidens finansielle medarbejdere
Fremtidens ældre
Fremtidens sundhedsvæsen patienter og ledelse for ledere
Fremtidens sundhedsvæsen anno 2030
Fremtidens marked og forbrugere af specialprodukter for fødevareproducenter
Fremtidens foreningsliv anno 2020
Fremtidens bo- og aktivitetstilbud for ældre
Fremtidens arbejdsliv, rekruttering og faglige systemer
De unge og det faglige arbejde
Fremtidens pengeinstitut, kunder IT og filialer
Fremtidens kunder og den nye vækst efter krisen
2020 – Verden, samfundet og børn og unges læring og livsglæde i fremtiden
Danmark og FTF i det nye årti
Fremtidens brugere og forbrugere på idrætsområdet frem mod 2020
Visioner for Nr. Løgum Ellum lokalråd
Fremtidens verden, forbrugere og forbrugstendenser 2020
Fremtidens samfund og skolen der passer dertil
Forretningsmuligheder i en fremtidig løbsk verden
Fremtidens arbejdsmarked og fagforening: Dansk metal
Hvad betyder klimaet for os i lejebolig?
Hvorfor er kommunal branding spild af penge?
Moderne forældres krav og ønsker til kommunal service i fremtiden
Boligmarkedet i fremtiden - Hvordan drejer boligmarkedet i 2010
Health in the future
Boligmarkedet 2007-2012
The digital natives

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x