Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

CV for Jesper Bo Jensen, ph.d.

Jesper Bo Jensen, født 18. september 1959. Gift og har fire børn.

Beskæftigelse
Driver selvstændig virksomhed i form af Fremforsk - Center for fremtidsforskning. Stedet er
grundlagt i august 2001
Selvstændig foredragsholder (+1000 foredrag de seneste 10 år - heraf en del udenfor DK)

Forfatter til flere bøger:
2020: Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden. (Sammen med
Marianne Levinsen) (2008)
Parcelhuset i fremtiden (2008) Forlaget Bolius
Langt Ude? Essays om Fremtiden (2007), Forlaget Academica
Future Comsumer tendencies and shopping behavior, Trendlab Steen & Strøm,
Norge (2007)
Midt i en Mellemtid, JP Bøger (2001)

Medforfatter i en række bøger:
Nu er timen til ende – en debatbog om fremtidens folkeskole, Alinea (1999)
Noget for Noget, rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede, red Henrik
Holt Larsen, Berlingske annoncecenter (2001)
Rundt om Tidsånden – fra overlevelse til overflod, PEJ-gruppen (2005)
Forfatter til en lang række artikler om fremtiden i forskellige tidsskrifter, aviser og netpublikationer.
(+250 artikler i print i løbet af de seneste 10 år)
Klummeskribent om fremtiden i Berlingske Business fra 2007 og indtil videre

Uddannelse
Visiting Fellow, Graduate School of Business, Stanford University, California 1989-1990 – tilknyttet Professor James March
Lic. scient. pol. (Ph.d.) juni 1989
Cand. scient. pol. januar 1987

Arbejdsopgaver
Generel drift af virksomheden som direktør, iværksætter og personaleleder, herunder også den
økonomiske siden af driften.
Markedsføring af virksomheden

Emner i arbejdet:
• Bolig, boligefterspørgsel, by- og byudvikling, infrastruktur
• Udvikling i tidsånden, fremtidens kunder, fremtidens medarbejdere og
organisation og fremtidens miljø og arbejdsmiljø
• Globalisering: Hvad skal vi leve af i fremtiden?
• Fremtidens skole og uddannelsessystem
• Arbejdsliv, arbejde og fritid
• Fremtiden detailhandel - struktur og udfordringer
• Den finansielle sektors fremtid
• Planlægningen og strategisk beredskab, scenarieteknikker og processer
til erkendelse af fremtiden, den langsigtede udvikling mv.
• Projektledelse og projektstyring på en række længerevarende projekter
med fremtidsudvikling af virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder.

Har løst analyse- og produktudviklingsopgaver for bl.a.:
Arla Foods (Sundhed i fremtiden som senest opgave)
Bang & Olufsen
Brabrand Boligforening (Ny plan for Gellerupplanen)
Bella Center MøbelMart
COWI
Dansk Supermarked (Koncept Varegruppen Levevis)
Danske Trælast Detail (koncept Starck)
Deloitte & Touche (den finansielle sektors fremtiden)
Dansk Metal (Metalarbejderen 2025)
Dansk Politi (fremtidens kriminalitet)
De samvirkende Købmænd (fremtidens detailhandel og organisation)
DIAS
Fritz Hansen A/S (trendlab)
Hjemas (koncept for fabriksfremstillet hus og andre løbende opgaver)
Home
Invita (trendlab)
Lego (fremtidens familier og legetøj)
KTS – Københavns Tekniske Skole
Kvik Køkkenet (Bad koncept som seneste opgave)
NCC (fremtidens byggeri 2010-2014 samt opfølgning)
Novo (bl.a. fedme-epidemi i USA)
Nykredit (fremtidens detailhandel, fremtidens finansielle kunder mv.)
Realkredit Danmark (Boligmarkedet i fremtiden, husprismodel mv.)
Realdania (Fra udkant til mulighedernes rum, fremtidens parcelhus udsatte boligområder)
Steen & Strøm, Danmark (fremtidens storcenter)
Steen & Strøm, international (Trendlab Norden, bog, foredrag)
TDC
TIMBERMANN (investor report construction industry in the future)
Willis (fremtiden pensionskunder og rådgivning)
Årstiderne Grønt (strategi)
Aarhus Havn (trafik- og konkurrentanalyse)
Aarhus Kommune (havnebyudvikling)
Har derudover løst analyse- og udviklingsopgaver for blandt andet:
Aarhus Kommune
Aarhus Universitet
Undervisningsministeriet
Miljøministeriet
Boligministeriet
Københavns Kommune (Blå plan for Københavns Havn)
Region Nordjylland
Danske Bank
Nordea

Har udarbejdet scenarier og strategier i forbindelse med scenarier for en lang række virksomheder, organisationer og offentlige organisationer.
Har arbejdet med adskillige planlægnings- og udviklingsopgaver for en lang række danske
kommuner, herunder erhvervsstrategier, byudviklingsstrategier og strategier for boligområder

Seneste offentlige rapporter
Nutidens og fremtidens parcelhus, Center for bolig og Velfærd (2006)
Forbrugeradfærd – rapport udarbejdet sammen med SP3 (2005)
Fremtidens detailhandel, 2004, udarbejdet for Nykredit
Fødevarekompetencer i Aarhusregionen, 2004, udarbejdet for Aarhus Kommune
Fremtidens ældre, 2003, Aarhus Kommune
Hvordan ser det danske erhvervsliv ud i 2028, dansk metal 2003
Fremtiden set fra forskellige lande, 2003/2004 årsskiftet - Aviskronikprojekt for Jyllands-Posten
og associerede virksomheder

Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem af Arkitektfirmaet Årstiderne (2010 - )
Ministerudpeget medlem af Ungdomsboligrådet (2008 - )
Medlem og medgrundlægger af Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (2006-2009)
Leder Steen & Strøm Trendlab Scandinavien (2006 – 2008)
Formand for skolebestyrelsen, Skåde Skole (2002 – 2010)
Bestyrelsesmedlem Byfornyelsesselskabet Danmark (1999-2007)

Tidligere beskæftigelse
Instituttet for Fremtidsforskning
Forskningschef
1. januar 1993 - 31. juli. 2001.
Arbejdsopgaver: Leder af Instituttet for Fremtidsforsknings afdeling i Aarhus, foredrag, projekter og analyser
Interessefelt: Udvikling i tidsånden, fremtidens kunder, fremtidens medarbejdere
og organisation og fremtidens miljø og arbejdsmiljø. den finansielle sektors fremtid,
planlægningen og strategisk beredskab, scenarieteknikker og processer til erkendelse
af fremtiden og den langsigtede udvikling mv.
Var som forskningschef ansvarlig for udarbejdelsen af bla. rapporter med følgende emner:
De private kunder i pengeinstitutterne - udarbejdet i 1996
68 generationens boligvalg i fremtiden, udarbejdet i 1997
Fremtidens byrum og by, udarbejdet i 1997
Boligefterspørgslen i fremtiden, udarbejdet som en del af Projekt Hus - det daværende
Boligministeriet store udviklingsprojekt - 1998
Tema om at opnå dobbelt værdi til halv pris i byggeriet, også en del af Projekt Hus rapport
Arbejdede derudover med projektledelse og projektstyring med fremtidsudvikling
af virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Tryg Nykredit Holding A/S
Strategi og Forretningsudvikling
1. december 1991 - 31. dec. 1992.
Arbejdsopgaver: Overordnet strategisk planlægning for hele koncernen, internationalisering af koncernen, strategi for Tryg og Nykredit samt koordinering af det strategiske arbejde i koncernen.

Nykredit A/S
Planlægningsafdelingen,
1. juli 1990 til 30. november 1991.
Arbejdsopgaver: Nykredits strategiske planlægning, tre-årige handlingsplaner, konkurrentovervågning, lånesagsformidling herunder ejendomsmæglere, markedsføring af låneprodukter, markedsandele, informationsformidling, brancheanalyser.

Stanford University, California
Gæsteforsker ved Graduate School of Business
August 1989 - maj 1990.
Arbejdsområde: International finansiel virksomhed, nyere amerikansk organisationsteori (ny-institutionalismen, organizational ecology).

Aarhus Universitet
Kandidatstipendiat ved Institut for Statskundskab,
Januar 1987 - august 1989.
Arbejdsområde: Afhandling om liberalisering af de finansielle markeder i Danmark.

Handelshøjskolen i Aarhus
Forelæser i teoretisk statistik.
August 1987 til juni 1989.

Undervisning
Kursus i informationsøkonomi og i forskningsmetode og statistik ved overbygningsuddannelsen
på Biblioteksskolen i København, januar 1992- dec. 2001 ekstern lektor.
Seminar ved Institut for Statskundskab om regulering og deregulering af de finansielle
markeder.

Underviser i statistik på Handelshøjskolen i Aarhus, 1987-89

Instruktor i statistisk ved Institut for Statskundskab 1984-1986

Kurser og konferencer
Co-director ECPR workshop: Deregulation, reregulation and the international Dimension, Paris,
april 1989.

Deltagelse i ECPR workshop om Deregulation in Western Europe, Amsterdam, april 1987.

Forhandlingskursus, DIEU, april 1992.

Projekt Fremtidens Hjem, Institut for Fremtidsforskning, januar til december 1991, deltog som
Nykredits repræsentant.

Se eksempler på foredrag om fremtiden af Jesper Bo Jensen

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x