Konsulent

Det er ikke alle udfordringer, der bedst håndteres ved at foretage en analyse og udarbejde en rapport. Vi har mange kunder, der har brug for sparring, diskussioner og vores deltagelse i nogle længere forløb. Vi er vant til at blive inddraget i mange forskellige problemstillinger og virke som konsulenter i processen.

Vores bidrag

Vi kan bidrage både med viden om fremtiden og procesviden om udviklingsforløb, fremtidsværk-steder, offentlige debatfora, scenarieprocesser og projektudvikling. Udvikling af analyser og vidensbaser med fokus på fremtiden har vi også erfaring i. Dertil kommer konsulentarbejde med kvantitative og kvalitative analyser - baseret på lang erfaring på området.

Vi har gennem årene været inddraget i alt fra udviklingen af nye produkter, over konkrete huse, boligprojekter og bydele til kirkegårdens indretning og anvendelse. Det spænder også fra det helt nære som forbrugeres adfærd i forskellige omgivelser til at bidrage med de globale udfordringer for virksomheders strategilægning.

Har I brug for vores deltagelse i strategimødet? Er der behov for en projektmedarbejder med viden om fremtiden? Skal I have løbende input til ledere eller medarbejdere? Vi har erfaring i at deltage i alt dette og meget mere.

Forskellige typer kunder

I Fremforsk har vi mange forskellige typer af kunder, store og små, private og offentlige. Vi gør os umage med at indrette vores deltagelse som konsulenter til de mennesker og organisationer, vi skal deltage i.

Som konsulenter i fremtiden har vi arbejdet for mange forskellige kunder i Danmark og det nærmeste udland. Vi deltager gerne på både dansk, skandinavisk, engelsk eller fransk.

En indgang til vores konsulentydelser kan være vores foredrag. Her får du en forsmag på, hvad vi kan, og hvordan vi arbejder.

Se eksempler på Fremforsks foredrag om fremtiden.

Eksempler på konsulentopgaver

Bolig og byggeri

Vi har arbejdet med bolig og byggeri ofte med henblik på at kvalificere udvikling af byggeri og geografien i byggeri i fremtiden. Det er sket via statistik, analyse af boligmarked, præferencer blandt danskerne og vurdering af potentiale i fremtiden.

Vi har vurderet konkrete byggeprojekter i forhold til boligefterspørgslen og været brugt som eksperter i en lang række byggerier og byggeprojekter i hele Danmark.

Kunder tæller såvel store, mellemstore som mindre bygherre i hele Danmark


DEAS A/S (2015)


Boligministeriet (2015)

Fremtidens Ungdomsbolig


Tetris A/S (2021)


Crescendo (2021)


Freja statens ejendomme (2020)


Danske udlejere (2019)

Undersøgelse og analyse


Årstiderne Arkitekter (2012)

Workshop om byer, boliger, shopping, worklife og metoder


HP-Gruppen A/S (2009)

Fremtidens boligejere


Intergruppen A/S (2009)

Fremtidens Boligejere


NCC (2009)

Udvikling i Dansk Byggeri


DTU-BYG (2006)

Scenarier, proces, workshop


Hjem A/S

udvikling af typehuse


Boligministeriet

Projekt Hus

Bosætning og boligbehov

Vi har arbejdet med bolig, bosætning, flytning, valg af bolig og område i en lang årrække for hele tiden at hjælpe kunder herunder kommune med at arbejde med, hvad der skal gøres for at undgå fraflytning eller fremme tilflytning i kommune.

I den forbindelse har vi gennemført med end 6000 kvantitative interviews blandt danskere i alle aldre om valg af bolig, bopæl, område og faciliteter i nærheden af boligen.

Desuden har personligt interviewet ca. 200 personer om det samme hjemme i deres private ofte nye hjem og bolig flere steder i landet.

I analyser er der også anvendt registeranalyse og interviews med særligt relevante eksperter.


Forenet Kredit (2020-21)

Fremtidens Boligmarked 2030 -2035


BL (2017)

Personaer i fremtidens almene bolig


Skive Kommune (2019)

Hvordan tiltrækker vi fremtidens bosættere?


Ringkøbing-Skjern kommune (2016)

Notat om bosætning tendenser og anbefalinger


Herning Kommune (2014)

Tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere


Aarhus Kommune

Efterspørgsel efter boformer og disponering af boligareal plus Tilflytter- og fraflytteranalyse.


Skanderborg Kommune (2014)

Bosætning og boligbehov

Byer, lokal- og regional udvikling

Udvikling og de elementer, som er afgørende for at drive en positiv udvikling, er en hjørnesten i vores arbejde, og derfor har vi løst flere opgaver indenfor dette felt.

Hvidbog: Danmark på Vippen (2015) 

Et Danmark i Balance er et rigere Danmark


Boligministeriet (2015-16)

Scenarier for Stationsbyer i 2040

Udvikling af bymidter i mindre byer


Kommunernes Landsforening (2014)

Danmark år 2030 – demografi, erhvervsliv og scenarier for de kommende års udvikling (pdf)


Schønherr og Aarhus Kommune (2016)

Udviklingsopgave om Aarhus Nordre kirkegårds forvandling til skovkirkegård


Aalborg Kommune

Scenarier for udviklingen på ældre- og handicapområdet i Aalborg Kommune anno 2020


Skanderborg Kommune (2013-14)

Fremtidens bosætnings- og boligbehov

Tiltrækning af virksomheder


Ikast/Brande og Realdania (2012)

Visioner for Bording Stationsby (pdf)


Region Midt (2009)

Turisme og landdistrikter, oplæg og analyse


Realdania (2007-8)

Udviklingsprojekt for landdistrikter

En lang række af udviklingsforløb i kommuner, lokalområder, bydele og regioner i Danmark og Norge

Detailhandel og forbrugere

Vi har gennem en årrække arbejdet med detailhandlen og byudvikling og ikke mindst forbrugernes præferencer. I den forbindelse har vi arbejdet med analyse, udvikling af nye koncepter mv. Vi er forfattere til bogen 2020 Forbrugere, Detailhandel og Byer i fremtiden.


Danæg (2017)

Analyse af markeder og udvikling i DK og Sverige


Aarhus Cityforening, Erhverv Aarhus, Strøget i Aarhus og Aarhus Kommune (2019)

Fremtidens Detailhandel i Aarhus midtby


Isabella A/S (2014)

Fremtidens feriemarkeder, kunder og produkter med fokus på campingbranchen


Arla Foods , (2010).


Dansk Supermarked , (2010).


Invita , (2010).


Steen & Strøm (2007-8)

Trendlab

Samt en lang række af opgaver for kommuner, city og erhvervsforeninger mv..

Infrastruktur og ressourcer

Infrastruktur og ressourcer er altafgørende for fremtidens samfund og virksomheder. I den forbindelse har vi bl.a. arbejdet for følgende for at give et kvalificeret blik ind i fremtiden.


Kolding Havn (2020)

År 2050


DSB (2017 og 2020-21)

To analyser


Aarhus Kommune (2008)

Fremtidens vand og miljø, en brugervinkel, scenarier og analyse


Dansk Energi (2007-8)

Brugerdreven innovation for private og erhvervskunder, (2007/8).


Københavns Havn (2002)

Den Blå Plan


Aarhus Havn (2002-3)

Fremtidens Transportmønstre og varetransport


Anlægsindustrien (2009)

Fremtidens infrastruktur i Danmark

Erhvervsliv, virksomheder og organisationer

Vi har arbejdet for enkelte brancher, organisationer og virksomheder oftest med henblik på at beskrive fremtidens mulige strategier i omskiftelige omgivelser.

Det er sket ved hjælp af scenarier og historiske data og analyser.


Folkekirkens Nødhjælp/DCA (2013)

Verden i 2025, scenarier (pdf)


Aarhus Tech (2009)

Fremtidens Navn og Brand, bestyrelse og direktion


Kooperation (2006)

Fremtidens Medlemsservice og organisation


Bæredygtigt landbrug (2012)

Scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug


Dansk Metal (2002-3)

Dansk Erhvervsliv i 2028

Erhvervsliv og bosætning for talrige kommuner og regioner.

Finans og Forsikring

For Finanssektoren har vi udarbejdet strategi-papirer, scenarier og kundeanalyser gennem en årrække. Vi analyserer også, hvad både privatkunder og erhvervskunder ønsker på bank-, realkredit- og forsikringsområdet ønsker sig som kunder.

International Finans er også en af vores analyseområder. Det har også været et fokusområdet for os også inden vi gik ind i fremtidsforskningen, og vi har tilbagevendende kunder, der til stadighed søger vores rådgivning.

Der er ofte et stort behov for diskretion i forbindelse med analyser og rådgivning, som vi selvfølgelig respekterer.

Vi har også holdt en lang række foredrag indenfor finansområdet vekslende fra bestyrelsesoplæg om strategi og udvikling til foredrag på kundearrangementer.


Sparekassen Sjælland (2016)

Strategipapir


Forsikringsoplysningen

75 års jubilæum, spørgsmål og analyse af, hvad danskerne frygter mest.


Jelling Sparekasse

Fremtidens kunder.


Middelfart Sparekasse

Fremtidens kunder og indretning.


Nordea

Fremtidens kunder og indretning.


Jyske Bank

Fremtidens kunder og indretning.


Danske Bank

Kundekoncepter og scenarier.


Realkredit Danmark

Boligprisanalyse.


Finansforbundet i Norge (2010)

Fremtidens strategier

Andre referencer

Arla Foods

Bang & Olufsen

Bankernes Markedsføringssamarbejde

Bella Center MøbelMart

Berlingske Tidende

Bæredygtigt landbrug

COOP

COWI

Dansk Metal

Danske Bank

Dansk Energi

Danske Trælast

Danmarks Radio

Danske Trælast Detail

Dansk Politi

DIAS

Ferring

Finansforbundet

FOF

Folkekirkens Nødhjælp

Hjemas

Home

HP-gruppen

Høje Taastrup Kommune

Kvik Køkkenet

NCC

Nordea

Novo Nordisk

Nykredit

Realdania

RealDanmark

System B8

TDC

Velux A/S

Ørestandsselskabet

Aarhus Kommune

Aarhus Amt

Aarhus Universitet

Årstiderne

Læs mere om Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk.
Marianne
Levinsen
Forskningschef

+45 20674501

Marianne Levinsen er forskningschef hos Fremforsk og står blandt andet for mange af de undersøgelser, vi foretager for os selv for at blive klogere på fremtiden og nutiden.

Hun har de senere år haft ansvaret for undersøgelser af shopping, innovation, de unge samt af vidensdeling...

Se hele Mariannes profil her
Læs mere om Jesper Bo Jensen, direktør og fremtidsgforsker hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
JESPER
BO JENSEN
Direktør


+45 20674500

Jesper Bo Jensen har i mange år arbejdet med fremtidsforskning og har erfaring med at analysere fremtiden helt tilbage fra begyndelsen af 1990'erne.


Han har tidligere været forsker på universiteter og bærer den videnskabelige metode med sig i arbejdet...

Se hele Jespers profil her

FORESPØRG / BESTIL ET FOREDRAG ELLER WEBINAR OM FREMTIDEN

Hvem vil du gerne i kontakt med, og hvad er emnet eller emneområdet for forespørgslen eller bestillingen?

Oplys gerne dato og tidspunkt og også gerne, hvor i landet/udlandet, det skal foregå.

Skriv også gerne om du vil ringes op - eller vi blot skal svare på mail.

Vores foredrag bliver altid individuelt tilpasset til den lejlighed og de mennesker, der vil være til stede. Skriv derfor også gerne om, hvem der skal deltage.

Webinar eller online workshops er også en mulighed.

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x