Kvantitative data og analyser

Kvantitative analyser er analyser af tal - ofte i store mængder. Der er oftest to mulige kilder til disse tal:


Den første mulig kilde er statistiske kilder som Danmarks Statistik, OECD, Socialforskningsinstituttet eller Eurostat, og vi har en erfaring i at fremskaffe og analysere disse tal. For eksempel indgår der i vores seneste analyser af parcelhuset i fremtiden (både for bogen og rapporten) en analyse af en stikprøve med over 1 million mennesker.


Den anden mulige kilde er egne spørgeskemaundersøgelser eller telefoninterview. Her udvælges en tilstrækkelig stor stikprøve af deltagere, som så spørges ud via nogle faste eller åbne spørgsmål: Svarene registreres derefter i en datafil, der efterfølgende analyseres.


Konkret viden

Kvantitative analyser bruger vi til at undersøge det, vi gerne vil vide om hele befolkningen, og bestemte grupper eller for eksempel om aldersforskelle mellem mænd og kvinder, indkomstforskelle i landet eller kvadratmeterforbruget i boligen for unge og seniorer. Når vi anvender statistiske data fra for eksempel Danmarks Statistik får vi konkret viden uden nogen form for usikkerhed. Alle mennesker i landet er talt med i deres statistikker. Når vi anvender stikprøver er det forbundet med en vis, kontrolleret usikkerhed. Når vi spørger 1000 mennesker om noget, kan vi regne os frem til, hvor sikkert resultatet er i forhold til hele befolkningen.


Nutiden viser vejen

Kvantitative analyser er vidt udbredt i hele samfundet. Det vi kan med kvantitative analyser er at anvende dem til at få noget at vide om fremtiden. Når vi ved noget om nutiden med sikkerhed, er vi på langt sikrere grund til at sige noget om fremtiden. Så vi har opbygget en specialviden i at spørge til det, der kan belyse den fremtidige udvikling og ikke blot skabe et billede af situationen lige nu.


Fortidens tal

Fortiden er også interessant. Studier af flere perioder og udviklingen hen over nogle måneder eller år kaldes for tidsserie-analyser. De er meget anvendelige til at få udviklingstendenser fastlagt. Dermed kan man tage stilling til, om udviklingen fortsætter af sit vante spor, eller vi står overfor et brud med den hidtidige udvikling.


Forståelse for sammenhængen

Vi laver løbende kvantitative studier og har også en stor database med egne resultater og en lang række interessante undersøgelser, der er foretaget af andre. Vi bruger meget tid på at fortolke og forstå sammenhængen mellem alle disse resultater og finde frem til, hvad det betyder for den fremtidige udvikling.

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x