Analyser, rapporter og scenarieprocesser

Fremforsk, Center for fremtidsforskning, Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen har stor erfaring i og viden om design af analyser, formulering af præcise spørgsmål, indsamling af data både de kvantitative som de kvalitative, bearbejdning og fortolkning af indsamlede data, skriftlig og mundtlig formidling af resultater samt effektiv projektledelse.


Her er et udsnit af analyser udført for kunder:


Scenarier for fremtidens mindre og mellemstore advokatvirksomheder for Danske Advokater (2019)

Analyse af udlejningsboliger i Danmark for Danske udlejere (2019)

Scenarier for fremtidens organisation BF 2027 ( 2018)

Danæg, Rapport om fremtidens æggemarkeder (2017)

Tre scenarier for EUC SYD anno 2025, Konkurrence, Specialisering og Muligheder.

To scenarier for Syddansk Erhvervsskole anno 2025, Konkurrenceskolen og Håndværkerskolen.

Kommunernes landsforening, Danmark år 2030 – demografi, erhvervsliv og scenarier for de kommende års udvikling.

Aalborg Kommune, 3 Scenarier for udviklingen på ældre- og handicapområdet i Aalborg Kommune anno 2020.

Skanderborg Kommune, Tiltrækning af virksomheder samt bosætningsanalyse.

Novo A/S, landanalyse af fremtidens udvikling af særlige sygdomme.

NCC, udvikling i dansk byggeri.

Aarhus kommune, fremtidens ældre.


Se flere eksempler på analyser udført for kunder

Vi har desuden udarbejdet fremtidsscenarier i samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder.

Scenarieprocessen gennemføres i et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed for at sikre det bedste udbytte for virksomhedens strategier for fremtiden.

Når vi udarbejder analyser, sker det altid på baggrund af relevant dansk og udenlandsk statistik evt. kombineret med personlige dybdeinterviews med relevante personer.

Metoder og kilder til analysen vælger vi i fællesskab med den aktuelle kunde og dennes særlige ønsker i forhold til kunden, markeder og strategier.

Vores analyser af fremtiden er lige så mangfoldige som vores kunder.

Her er et udsnit af vores egne analyser:


Portræt af Generation Z, skole, venner, fritid, fremtid og digitale univers. Den elektroniske patientjournal, funktionalitet på to sygehuse. Økonomisk vækst i danske kommuner, hvilke faktorer påvirker væksten?

Se flere eksempler på fremforsks egne analyser

Vi har løbende studerende i praktik, som arbejder med konkrete analyser af f.eks. de unge, rekruttering, innovationsprocesser og vidensdeling.

Vores research finder også vej ind i vores foredrag om fremtiden.


Se eksempler på vores foredrag her

Fremtiden på Linkedin og Facebook

Vi publicerer også artikler og kommentarer på Linkedin og Facebook.


Klik på ikonerne og få bedre overblik over fremtiden på de sociale medier.

Find mere viden

Vi har i Fremforsk, Center for fremtidsforskning stor erfaring i og viden om design af analyser, formulering af præcise spørgsmål, indsamling af data både de kvantitative som de kvalitative, bearbejdning og fortolkning af indsamlede data, skriftlig og mundtlig formidling af resultater samt effektiv projektledelse.


Fremtidens bosætning i mindre landsbyer og landdistrikter
Fremtidens boligmarked frem mod 2030 og 2035
Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af boligarealer - Aarhus Kommune
The world in 2025 - Folkekirkens Nødhjælp/DCA
Bording Stationsbys udvikling
Fremtidens patient anno 2025

Vores metoder

Vi er stærkt optaget af at være ude i sandhedens tjeneste, selv om vi lever af at sælge viden om noget man ikke kan undersøge nemlig fremtiden.


Det betyder, at vi gør brug af mange metoder i vores arbejde med at beskrive fremtidens udfordringer. Dog er vi solidt funderet i den videnskabelige tradition, og det betyder, at vi ved, hvad vi gør. Hvad der er validt videnskabeligt, og hvad der ikke er det.


Vi kender og har undervist i de forskellige videnskabelige metoder og kender deres styrker og svagheder.


Vi er vildt optaget af, hvad der sker med mennesker, virksomheder, teknologier, verden i fremtiden og prøver at give kvalificerede bud herpå. Samtidig fokuserer vi på, hvad der sker, og hvordan mennesker er, og ændrer sig og ikke på, hvordan vi personligt syntes, de bør være i fremtiden.


Vi kan godt lide at bruge statistikker, da nutidens og fortidens dokumentation også kan give os vigtige pejlemærker for fremtiden. Vi sælger foredrag og analyser, men vi er ikke selv til salg. Det betyder, at vi ikke kan købes til at mene noget bestemt om produkter og udviklingstendenser.


Hvordan arbejder man med fremtiden i praksis? Afhængig af analysens formål og fokus gør vi brug af følgende metoder:


 • Kvantitative data og analyser
 • Fremskrivninger og prognoser
 • Scenarier
 • Wildcards
 • Trend- og tidsåndsanalyser
 • Kvalitative dybdeinterviews
 • Observationsstudier

 • Vi skræddersyr vores analyser efter den enkelte kundes behov og de relevante fremtidige udfordringer i forhold til organisation, kunder og markeder. På den måde hjælper vi den enkelte virksomhed og organisation med at forholde sig strategisk til fremtiden på de områder, som er særligt vitale for dem.


  Analyser og dokumentation sker på et højt fagligt og akademisk niveau. Formidling og præsentation sker på en pædagogisk og letforståelig måde på baggrund af lang erfaring med foredrag og undervisningsvirksomhed.


  631 dybdeinterviews

  I maj 2015 gjorde vi status på de seneste ti års kvalitative dybdeinterviews. Det er blevet til 631 styks fordelt på mange analyser og inden for mange brancher.


  Se oversigten over dybdeinterviews.

  Hvorfor beskæftiger vi os med nutidens og fremtiden generationer af danskere?

  Den grundlæggende idé bag generationsteorien er, at vores værdier for alvor formes et sted mellem 15 og 23 år ud fra historiske begivenheder, musik, ny teknologi, vilkår i uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet samt øvrige samfundsforhold. Teorien er således en form for socialiseringsteori.


  Hver generation bibeholder livet igennem de værdier, som blev grundlagt i ungdommen, og oplever, at de bedst forstår andre, som tilhører samme generation som dem selv.


  Vi har gennemført mere end 600 personlige dybdeinterview af danskerne om liv, arbejde, bolig, forbrug, sundhed og fremtiden i alderen 14 til 91 år de sidste 12 år.


  Det er bl.a. på baggrund af disse interviews, at vi ved følgende om generationerne.


  Baby Boomers – født 1940-54

  Den store under- og efterkrigsgeneration. 40-tallister, 68-generation. Fra mangel til overflod. p-pillen, rejsegrammofonen.


  Generation Jones – født 1955-66

  Nyopdaget generation. Stor generation. ”Jones” fordi de er almindelige. Stereoanlægget.


  Generation X – født 1967-79

  Nå-generationen. Den lille efter p-pillen. Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte. Videoen.


  Generation Y – født 1980-89

  Den mindste generation. Kvinder ud på arbejdsmarkedet. PC, mobiltelefon.


  Generation Z – 1990-2001

  Mellemkrigsgeneration. Store familieværdier. Projekt- og curlingbørn. Digital natives.


  New Millenium – født 2002-

  Generationen efter terrorhandlingen 11. september 2001. Kulturelt homogen. Første verdensborgerge-neration. Wi-Fi.


  Derudover mangler her beskrivelsen af de ældste – nemlig Generation Mellemkrig, som er født i perioden 1919 til 1939.


  Vi har de sidste 8 år systematisk arbejdet med generationsbegrebet ud fra den overbevisning, at det er med til at forklare vores adfærd og den måde, vi som mennesker forbruger på, forstår systemer på og i øvrigt det værdisæt, som vi bruger til at forholde os til andre og omverden på.


  Det har stor betydning for vores forståelse og anvendelse af digitale devices eller enheder og universer. Ikke mindst har vi særligt fokuseret på de unge digitale indfødte, fordi de er næste generation i uddannelsessystemet, i virksomhederne og i samfundet i øvrigt. Deres adfærd bruger vi til at sige noget om fremtidens forbrugere, medarbejdere og borgere.


  Eksempler på artikler ud fra generationsbegrebet.


 • Generation X, Y, Z og arbejdspladsen
 • Arbejdsmarkedet og de unge Z'eres krav
 • Fremtidens patient anno 2025 (pdf)

 • Eksempler på foredrag om generationer


 • Nutidens unge, fremtidens medarbejdere (pdf)
 • Fremtidens megatrends indenfor detailhandlen (pdf)
 • Fremtidens patienter (pdf)
 • Læs mere om Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk.
  Marianne
  Levinsen
  Forskningschef

  +45 20674501

  Marianne Levinsen er forskningschef hos Fremforsk og står blandt andet for mange af de undersøgelser, vi foretager for os selv for at blive klogere på fremtiden og nutiden.

  Hun har de senere år haft ansvaret for undersøgelser af shopping, innovation, de unge samt af vidensdeling...

  Se hele Mariannes profil her
  Læs mere om Jesper Bo Jensen, direktør og fremtidsgforsker hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
  JESPER
  BO JENSEN
  Direktør


  +45 20674500

  Jesper Bo Jensen har i mange år arbejdet med fremtidsforskning og har erfaring med at analysere fremtiden helt tilbage fra begyndelsen af 1990'erne.


  Han har tidligere været forsker på universiteter og bærer den videnskabelige metode med sig i arbejdet...

  Se hele Jespers profil her

  FORESPØRG / BESTIL ET FOREDRAG ELLER WEBINAR OM FREMTIDEN

  Hvem vil du gerne i kontakt med, og hvad er emnet eller emneområdet for forespørgslen eller bestillingen?

  Oplys gerne dato og tidspunkt og også gerne, hvor i landet/udlandet, det skal foregå.

  Skriv også gerne om du vil ringes op - eller vi blot skal svare på mail.

  Vores foredrag bliver altid individuelt tilpasset til den lejlighed og de mennesker, der vil være til stede. Skriv derfor også gerne om, hvem der skal deltage.

  Webinar eller online workshops er også en mulighed i disse coronatider.

  Fremtidens boligmarked frem mod 2030 og 2035

  Jesper Bo Jensen, Direktør og Marianne Levinsen / 10. nov 2021

  Del artikel

  Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

  x