631 personlige dybdeinterviews foretaget af Fremforsk

Følgende oversigt skal klarlægge samtlige interviews foretaget i Fremforsk gennem de seneste 10 år (frem til maj 2015).


Interviewoversigten er inddelt på baggrund af de foretagede interviews tema, hvilken rapport de indgår i, samt hvilket årstal de er foretaget i.


På den måde vil vi gerne skabe et fyldestgørende billede af den samlede kvalitative datamængde i Fremforsk.

Når vi holder foredrag, trækker vi selvfølgelig også på vores erfaringer og konklusioner fra rækken af dybdeinterviews.


Se eksempler på foredrag om fremtiden.


Kvalitative dybdeinterviews er kun en af metoderne til at forstå verden på.

Her kan du læse mere om vores arbejdsmetoder og kvalitative dybdeinterviews

Oversigt over dybdeinterviews

Forbrugsinterviews (158 interviews)

Forbrugere, atmosfære og forskellige shoppingsteder – Observationsstudie samt 54 interviews med forbrugere på forskellige shoppingsteder (storcenter, strøg og One pit Stop) i Kolding, København og Aarhus. (2007)

Forbrug og shopping – 18 interviews med forbrugere i alderen 31 til 68 år svarende til generation Babyboomers, Jones og X. (2011)

Shopping i 4 danske byer – Observationsstudie samt 60 mindre interviews med forbrugere i alle aldre inddelt i unge, børnefamilier og ældre på strøg og i centrum af henholdsvis København, Thisted, Vejle og Hjørring. (2012)

Forbrug og julen – 5 interviews on location med kvinder i alderen 31 til 41 år om julen og forbrug i Aarhus. (2012)

Den danske detailhandels udvikling og forbrugerens købsveje i fremtiden – 21 dybdeinterviews med forbrugere i alderen 23 til 81 år fordelt på udvalgte geografiske områder (Billund, Tørring, Vejle, Horsens, Aarhus og København). (2015)

Generationsinterviews (133 dybdeinterviews)

Portræt af Generation Z og Y om hverdagslivet – 36 elever i alderen 15 til 19 år har indgået i fokusgruppeinterview/individuelle interviews: 12 niende klasses elever fra Aalborg, Slagelse, Aarhus og Bagsværd, 12 elever på fire gymnasier (Hasseris, Risskov, Slagelse og Tårnby), 5 elever på Handelsskole i Hillerød, 3 elever på Aarhus Købmandsskole og 4 fra HTX på Aalborg Tekniske skole. (2006)

Portræt af Generation X og Y: Uddannelse, arbejde, fritid, fremtid, forbrug og familie – 17 personlige dybdeinterviews fordelt på Generation Y (5 mænd og 4 kvinder) og Generation X (3 mænd og 5 kvinder). (2009)

Portræt af Generation Z: Skole, venner, fritid, fremtid og det digitale univers – 11 personlige interviews med i alt 5 drenge og 6 piger i 8. og 9. klasse i henholdsvis Aarhus, Horsens og Frejlev. (2010)

Portræt af Generation Babyboomer og Jones: Arbejde, fritid, fremtid, forbrug og familie – 18 personlige dybdeinterviews fordelt på geografiske områder (land, mellemstor by og hovedstaden) og efter Generation Babyboomer (5 kvinder og 4 mænd) og Generation Jones (5 kvinder og 4 mænd). (2010)

Generationsinterviews, fortsat

Portræt af Generation Mellemkrig (1. og 2. verdenskrig): Liv, familie og forbrug – 21 personlige dybdeinterviews med 9 mænd og 12 kvinder i Aarhus, Aalborg og mindre byer i Nordjylland og Sydøstjylland. (2011)

Portræt af Generation Z: Udstilling af det private liv i den offentlige sfære – 30 interviews i grupper af elever på handelsskoler, erhvervsskoler og gymnasier i alderen 15 til 22 år. (2012)

Boliginterviews (156 dybdeinterviews)

Fra nutiden til fremtidens parcelhuse – 29 personlige dybdeinterviews med personer fra 25 år og opefter om boligen og ønsker til boligen i fremtiden i henholdsvis Tilst, Bagsværd, Thisted og Højbjerg/Holme. (2006)

Bolig i Hinnerup for HP-gruppen A/S – 27 interviews fordelt på: 12 personlige dybdeinterviews med beboere i Hinnerup fra 30 til 73 år om bolig og boligønsker, 12 personlige dybdeinterviews med potentielle tilflyttere i alderen 27 til 37 år samt 3 dybdeinterviews med ejendomsmæglere. (2009)

Rapport om boligbehov og bosætning for Skanderborg Kommune 2013/2014 – 26 dybdeinterviews fordelt på: 13 personlige dybdeinterview med tilflyttere i Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Horsens og Syddjurs om årsager til valg af bolig og bopæl samt 13 dybdeinterviews med potentielle tilflyttere i alderen 25 til 39 år i Aarhus, Silkeborg og Horsens om bolig og bosætning. Herudover 8 telefoninterviews med ejendomsmæglere. (2014)

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere for Herning Kommune 2014 – 26 interviews fordelt på: 13 personlige dybdeinterviews med tilflyttere til Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg om årsager til flytning og tilfredshed med bopæl og bolig samt 13 personlige dybdeinterviews med potentielle tilflyttere i alderen 20 til 40 år i Aarhus, Ikast-Brande, Ringkøbing- Skjern og Holstebro om valg af bolig og bopæl. (2014)

Rapport om anvendelse af arealer og ønsker til boformer for Aarhus Kommune – 48 interviews fordelt på: 24 Aarhusianere og tilflyttere samt 24 fraflyttere fra kommuner i omegnen af Aarhus. Yderligere 10 ejendomsmæglerinterviews. (2014)

Øvrige foretagede interviews (184 interviews)

Fremtidens medarbejdere i fremtidens virksomheder – 15 dybdeinterviews i private virksomheder. (2006)

Kooperationens medlemsanalyse (2006) – 37 interviews fordelt på: 30 dybdeinterviews med medlemsvirksomheder samt 7 personlige dybdeinterviews med ansatte på Kooperationens kontor.

Organisering af innovation i danske virksomheder – 8 dybdeinterviews med private virksomheder. (2007)

Vidensdeling i danske virksomheder – 30 dybdeinterviews i 15 offentlige og private virksomheder. (2008)

Dansk Energi: Kunder og innovation af selskaber i fremtiden – 46 interviews fordelt på: 17 personlige dybdeinterviews med erhvervskunder i alle brancher og størrelser samt 29 personlige dybdeinterviews af unge, familier og seniorer fordelt i hele landet. (2006)

Scenarier for Københavns Tekniske Skole (KTS) – 44 respondenter fordel på: 4 dybdeinterviews, 20 personer i fokusgruppeinterviews, 20 telefoninterviews.

Den elektroniske patientjournal – 4 dybdeinterviews. (2008)

Læs mere om Jesper Bo Jensen, direktør og fremtidsgforsker hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
JESPER
BO JENSEN
Direktør


+45 20674500

Jesper Bo Jensen har i mange år arbejdet med fremtidsforskning og har erfaring med at analysere fremtiden helt tilbage fra begyndelsen af 1990'erne.


Han har tidligere været forsker på universiteter og bærer den videnskabelige metode med sig i arbejdet...

Se hele Jespers profil her
Læs mere om Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk.
Marianne
Levinsen
Forskningschef

+45 20674501

Marianne Levinsen er forskningschef hos Fremforsk og står blandt andet for mange af de undersøgelser, vi foretager for os selv for at blive klogere på fremtiden og nutiden.

Hun har de senere år haft ansvaret for undersøgelser af shopping, innovation, de unge samt af vidensdeling...

Se hele Mariannes profil her

FORESPØRG / BESTIL ET FOREDRAG ELLER WEBINAR OM FREMTIDEN

Hvem vil du gerne i kontakt med, og hvad er emnet eller emneområdet for forespørgslen eller bestillingen?

Oplys gerne dato og tidspunkt og også gerne, hvor i landet/udlandet, det skal foregå.

Skriv også gerne om du vil ringes op - eller vi blot skal svare på mail.

Vores foredrag bliver altid individuelt tilpasset til den lejlighed og de mennesker, der vil være til stede. Skriv derfor også gerne om, hvem der skal deltage.

Webinar eller online workshops er også en mulighed.

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x