Vores bøger om fremtiden omhandler f.eks. parcelhusets fremtid, overordnede samfundsændringer i fremtiden eller forbrugertendenser i fremtiden.
Bøger om fremtiden

Fremtiden kommer af sig selv, men vi kan forholde os til den på forhånd. Det er baggrund for vores række af bøger - bl.a. om hele samfundet og emner som 'Fremtidens Parcelhus' og 'Fremtidens forbruger'.

Fremtiden kan analyseres på forhånd - når vi kender fortiden og nutiden grundigt, er det muligt at beskrive de kommende år på et ret solidt grundlag. Men nutiden er vi ofte uenige om. Derfor afliver en del af bøgerne myter om nutiden, som du også kan opleve i vores foredrag om fremtiden.

Fremtidens boligmarked i 2030 og 2035
Fremtidens boligmarked i 2030 og 2035
Udviklingen af efterspørgslen på boligmarkedet fra Finanskrisen frem mod 2030-35
Marianne Levinsen & Jesper Bo Jensen

Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen har skrevet en ny rapport om boligmarkedet i fremtiden. Rapporten handler om velstandsstigning, demografiske ændringer, nye flyttemønstre og en lang række andre, nye tendenser på boligmarkedet i de kommende år.

I de kommende ti år vil børnefamilier være dominerende på boligmarkedet sammen med seniorer i 60erne. Det er en væsentligt skifte i forhold til de seneste 15-20 år. Udflytningen fra de store byer af børnefamilierne vil fortsætte og efterhånden sammen med tendenserne fra coronakrisen give en nyt bosætningsmønster i Danmark med mere spredt bosætning.

Vi flytter ikke længere efter arbejdet (under 10% af alle flytninger) men efter en ny bolig og et nyt sted at bo. De unge flytter for at flytte sammen eller efter studier, seniorerne efter mange forskellige forhold. Opbruddet ses også i det forhold, at flere etniske minoriteter flytter i ejerbolig og i flergenerationsboliger.

Rapporten er udarbejdet af Fremforsk og finansieret af Forenet Kredit. Vi har haft frie hænder til at gennemfører analyser og udforme rapporten.

Vi har trykt rapporten på 200 sider og den kan købes her:

7 generationer – værdier, forbrug og levevis nu og i fremtiden
Marianne Levinsen, cand.scient.pol., fremtidsforsker

Bogen vil give indsigt og viden om de forskellige generationer i det danske samfund, og hvordan det udfordrer og påvirker detailhandel, arbejdspladser og de offentlige systemer nu og i fremtiden. Marianne Levinsen analyserer, beskriver og perspektiverer ud fra statistik, Danmarkshistorien, boliganalyser og mere end 600 personlige dybdeinterviews med danskere i alderen 14 til 91 år om deres liv, bolig, forbrug og drømme om fremtiden.

Disse generationer er med i bogen:

Generation mellemkrig født 1919 til 1939

Generation 68 født 1940 til 1954

Generation Jensen født 1955 til 1966

Generation X født 1967 til 1979

Generation Y født 1980 til 1989

Generation Z født 1990 til 2001

Generation new Millenium født 2002 til 2012 og lidt om Generation next 2013 -

Læs bogens første kapitel her (pdf)

Bogen koster 150 kr. i papirudgave og 149 kr. i e-pub (link til køb hos Saxo).

Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet
Børn, Unge og forældres møde med sundhedsvæsenet
Marianne Levinsen, cand.scient.pol., fremtidsforsker

Bogen 'Børn, Unge og forældres møde med sundhedsvæsenet' er inddelt i fire dele.


Den første omhandler sygeplejens og sundhedsvæsenets bevægelser fra fortid til fremtiden. Marianne Levinsen er forfatter til kapitlet om fremtidens sundhedsvæsen og dets konsekvenser for sygeplejen i fremtiden.


I anden del gives et samfundsmæssigt og sociologisk indblik i de rammer, hvorunder børne- og familielivet udspiller sig i dag.


Familiens kontakt til sundhedsvæsenet er i fokus i tredje del, herunder fædre og søskendes oplevelser af dette møde.


I fjerde del kommer børn og unges egne oplevelser med sundhedsvæsenet til udtryk.


Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle og studerende, som beskæftiger sig med børn og unge i sundhedsvæsenet. Ikke mindst kan andre faggrupper, som arbejder med børn og unge, også få en brugbar viden og indsigt om børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet.


Bogen kan købes her


Læs bogens forord her


Bogen blev anmeldt i Sygeplejersken med rubrikken 'En bog at blive klogere af - skrevet af kloge mennesker'

Bogen '2020 Forbrugere, detailhandel og byer' af Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen.
Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden
Jesper Bo Jensen & Marianne Levinsen

Forfatterne analyserer, hvordan den omverden som omgiver detailhandelen, storcentrene og forbrugsmønstrene udvikler sig.


Det drejer sig om forbrugsgenerationernes værdier og adfærd samt den økonomiske udvikling – herunder kriseadfærd, fremtidens nye byudvikling, samfundets nye opdeling i klasser samt konsekvenserne af den nye teknologi.


Hos forbrugerne ser vi på den markante ændring manglen på tid, energi og opmærksomhed medfører.


Det samlede billede af analysen resulterer i en række konkrete udfordringer for detailhandlen fra i dag og 8 til 10 år frem i tiden samt en beskrivelse af de butikskoncepter, der vil være i stand til at imødegå disse udfordringer. Samtidig giver det forfatterne lejlighed til at give deres bud på de krav, der kan stilles til byer og bydele, hvis de skal være attraktive destinationer for forbrugere og mennesker i tiden frem mod 2020.


Bogen er udsolgt fra forlaget.


Du kan gratis downloade en PDF-version af fire af kapitlerne fra 2020 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden:


Indholdsfortegnelse


Forord


Kapitel 2: Forbrugere i fremtiden


Kapitel 13: Byer, mennesker og shopping

Future Consumer Tendencies and Shopping Behaviour
- The Development up until 2015-17. Research paper no. 1
Af Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2007)

Hvad bliver de fremtidige forbrugertendenser og sociale ændringer i de skandinaviske lande? Hvad betyder disse ændringer for forbruget, landbruget, detailhandlen og landenes storcentre de kommende 8-10 år?


Bogen er udsolgt fra forlaget.


Download gratis en PDF-version af fem af kapitlerne fra Future Consumer Tendencies and shopping behaviour:


Konklusion


Kapitel 2: Future Consumers


Kapitel 3: Life Phases and their Development over the next 10 Years


Kapitel 6: Situationism, Dividualists, Multi-Modal Shoppers


Kapitel 13: The Future Shopping Center

Midt i en mellemtid
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2001)

Dette er en bog om vor tid. "Mellemtiden"

  • En skarp analyse af tiden før vores.

  • Et præcist signalement af tiden nu.

  • Et tankevækkende bud på fremtiden.


Mellemtiden er en tid, hvor vi er midt i overgangen fra det gamle, overskuelige og regelmæssige samfund til det ny, omskiftelige samfund, som vil udkrystallisere sig i de kommende årtier.

Som regel får en tidsperiode først et navn, når den er blevet en del af historien.

Fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen har allerede navngivet vor tid i denne bog , som er et bidrag til forståelsen af de ændringer, der er i gang, og et bud på, hvad der venter.

Med udgangspunkt i overgangsfænomenerne beskriver og kortlægger han udviklingen - og giver et bud på det sandsynlige endemål.

En tankevækkende bog, der henvender sig til enhver, der ønsker at forstå, hvordan og på hvilken måde samfundet udvikler sig.

Du kan gratis downloade en PDF-version af to af kapitlerne fra Midt i en mellemtid:

Kapitel 2: Familien - Det faste holdepunkt forandres

Kapitel 4: Boligen og hjemmet

Langt ude? Essays om fremtiden
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2007)

Bogen er en essaysamling, der behandler en række tendenser i fremtiden. Bogen er inddelt i en række hovedafsnit:

  • Tiden og mennesker

  • Medarbejdere og kunderne

  • Samfundet og økonomien


Bogen bevæger sig fra tidsånden over boligen til detailhandlens fremtid og foldningen af funktionerne i fremtidens by. Jesper bo Jensen beskriver innovation og predesign om udviklingsstrategier og fremtidens virksomheder og ser på skolen, samfundet og de kommende ældre.

Bogen giver også et bud på dynamikken mellem fremtidens unge medarbejdere og de moderne arbejdspladser. Metoder til analyser af fremtiden behandles særskildt med konkrete anvisninger på, hvordan man opstiller gode scenarier for fremtiden, og hvad der adskiller scenarier fra for eksempel fremskrivninger og prognoser.

Parcelhuset i fremtiden
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2008)

Parcelhuset i Fremtiden - fakta og tendenser af Jesper Bo Jensen er en bog om, hvordan vi vil bo i fremtiden.


Bogen er gennemillustreret og indeholder mængder af information, der bygger på en række dybdeinterview og en meget stor database med tal og oplysninger om parcelhuset.


Bogen perspektiverer udviklingen i de kommende år og viser hvordan fremtiden vil forme sig for parcelhuset.


Læs bogens konklusion her

Læs mere om Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk.
Marianne
Levinsen
Forskningschef

+45 20674501

Marianne Levinsen er forskningschef hos Fremforsk og står blandt andet for mange af de undersøgelser, vi foretager for os selv for at blive klogere på fremtiden og nutiden.

Hun har de senere år haft ansvaret for undersøgelser af shopping, innovation, de unge samt af vidensdeling...

Se hele Mariannes profil her
Læs mere om Jesper Bo Jensen, direktør og fremtidsgforsker hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
JESPER
BO JENSEN
Direktør


+45 20674500

Jesper Bo Jensen har i mange år arbejdet med fremtidsforskning og har erfaring med at analysere fremtiden helt tilbage fra begyndelsen af 1990'erne.


Han har tidligere været forsker på universiteter og bærer den videnskabelige metode med sig i arbejdet...

Se hele Jespers profil her

Fremtiden på Linkedin og Facebook

Vi publicerer også artikler og kommentarer på Linkedin og Facebook.


Klik på ikonerne og få bedre overblik over fremtiden på de sociale medier.

FORESPØRG / BESTIL ET FOREDRAG ELLER WEBINAR OM FREMTIDEN

Hvem vil du gerne i kontakt med, og hvad er emnet eller emneområdet for forespørgslen eller bestillingen?

Oplys gerne dato og tidspunkt og også gerne, hvor i landet/udlandet, det skal foregå.

Skriv også gerne om du vil ringes op - eller vi blot skal svare på mail.

Vores foredrag bliver altid individuelt tilpasset til den lejlighed og de mennesker, der vil være til stede. Skriv derfor også gerne om, hvem der skal deltage.

Webinar eller online workshops er også en mulighed.

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x