En fremtid præget af usikkerhed og forandring

Vi befinder os i en tid med stor usikkerhed og forandring. Corona-pandemien har påvirket vores hverdag i to år med sygdom og nedlukninger. 

Da vi måske troede, vi var på vej tilbage til normaliteten – eller en ny normalitet – blev vi hurtigt mødt af Ruslands invasion i Ukraine. Dette har ført til energikrise, inflation, stigende renter og faldende forbrugsforventninger i Danmark. 

Selv om der er usikkerhed om, hvor kraftig en eventuelt kommende økonomiske nedtur vil være, er det tydeligt, at der er store forandringer på vej.

Corona har dog også ført til en lyn-digitalisering på mange områder, og mangel på arbejdskraft og krav om bæredygtighed vil øge fokus på nye løsninger og processer i samfundet.

Krigen i Ukraine har skabt en større enighed og vilje til samarbejde i EU og har sat turbo på en energiomlægning mod grøn energi for at komme bort fra afhængighed af russisk olie og gas.

Før Corona var der allerede tendens til regionalisering af verden. Det har pandemien og krigen i Ukraine forstærket yderligere. Vi er gået fra just-in-time til just-in-case på logistiksiden.

Arbejdet med bæredygtighed i produkter og processer er også blevet mere fokuseret under Corona. Vi står nu over for en økonomisk recession, og det er nødvendigt at foretage en økonomisk opbremsning for at dæmpe prisstigningerne.

Alt i alt oplever vi en omskiftelig verden, der vil fortsætte i lang tid fremover. 

Som individer, samfund og virksomheder må vi forberede os på den forudsigelige uforudsigelighed.

Jesper Bo Jensen og Marianne Levinsen har flere årtiers erfaring med fremtidens strategier – se mere om vores erfaring under Research og Konsulent.


Vi har en lang række muligheder for at hjælpe jer med at finde et ståsted i den nye normaltilstand og få en fornuftig forretning:

1. Foredrag om fremtiden 

Afgrænset og fokuseret som det passer din eller din virksomheds situation. Det gør vi gerne for mindre og mellemstore forsamlinger og med genåbningen selvfølgelig også for større forsamlinger. Vi holder dem også som webinarer, hvor foredrag og debat foregår digitalt på afstand. Se webinarer om fremtiden her

2. Analyse af fremtiden

Hvordan bliver den fremtid, I skal navigere i? Hvad er de vigtige faktorer, og hvor kan I selv påvirke udviklingen? Hvad sker der med megatrends og de samfundsmæssige forhold? Er det store magtspil i verden af betydning for jer?

Vi har gennem mange år analyseret fremtiden for mange forskellige virksomheder, organisationer og ministerier, styrelser kommuner mv.

3. Strategioplæg – foredrag og dialog:

Lad os beskrive jeres opgivelser og de betydende ændringer, I vil opleve i den kommende tid. Vi gør det gerne i en lille gruppe hos jer i virksomheden eller hos os, via et webinar over nettet eller på anden måde digitalt.

4. Strategiproces:

Et forløb på 2-4 seminarer i en lille gruppe eller som webinar hvor vi holder oplæg om de udfordringer og ændringer, I står overfor i de kommende år.

5. Scenarieproces:

Vi udarbejder efter et grundigt forarbejde med interview i og viden fra jeres virksomhed 3 scenarier, som udgør det strategiske rum, I fremover som virksomhed skal navigere i. Vi tilrettelægger og gennemfører en scenariedag med jer - fysisk eller digitalt.

Blog om fremtiden

Blogindlæggene er skrevet af fremtidsforskerne Jesper Bo Jensen og Marianne Levinsen.

Af Jesper Bo Jensen / 12. jun 2023

Den nye Verden - de store linier og et barn uden navn

Verden er forandret og den gamle verden kommer ikke tilbage. Krigen i Ukraine, konflikten mellem USA og Kina samt en globalisering i bakgear er i gang med at forandre verden, og vi har ikjke enagng et
Af Marianne Levinsen / 30. mar 2023

Sundhedsbølgen fortsætter i 2023 men den bliver mere privat, personlig og positiv!

Sundhed og sundhedsvæsen står øverst på danskernes dagsorden og dermed også den politiske – det så vi i også i forbindelse med det nyligt overståede folketingsvalg. Nu skal politikerne i arbejdstøjet
Af Jesper Bo Jensen / 23. jan 2023

Krise – hvilken krise?

Kriser alle steder i det nye år. Statsministeren kunne finde adskillige i sin nytårstale, medier svælger sig dagligt i kriser og efterhånden ser det også ud til, at store dele af befolkningen begynder
Af Marianne Levinsen / 20. jan 2023

2023 - En form for normalitet trods usikre tider!

Tidsånden Vi er på vej ind i 4 år med usikkerhed om rundt om os i hverdagen og ikke mindst i omverdenen. Corona ramte i 2 år hverdagslivet i form af hjemmearbejde, hjemmeskoling og mange restriktione
Af Jesper Bo Jensen / 12. sep 2022

Boligmarkedet i de kommende 2- 3 år

Boligmarkedet vil opleve en afmatning på grund af rente, inflation og usikkerhed, men de grundlæggende faktorer trækker stadig i den positive retning, når vi er igennem afmatningen. Udflytningen af bø
Af Jesper Bo Jensen / 17. aug 2022

The Troubled Twenties

Tvivl er grundlaget for mange nye tanker og ideer, og jeg må indrømme, at jeg er kommet i tvivl med hensyn til 20erne, det årti vi allerede er langt inde i. Jeg har tidligere kaldt 20erne for de brøle
Af Marianne Levinsen / 27. jun 2022

Kære unge - I er fremtidens håb!

Til næste fest syntes jeg, at I skal danse, elske og glemme for en stund og måske lytte til Gasolins og Kim Larsens ”Sirenesang”; Har du mistet dit gyldne håb som du fik i gave ved din barne
Af Jesper Bo Jensen / 20. jun 2022

Efter krigen og pandemien – udsigterne for en regionaliseret Verden

Det er kriserne og krigenes tid. Ofte bliver vi korte i udsynet, når der står nye, store udfordringer lige foran os. Det sker også i denne tid. Men lad os alligevel forsøge at kigge et år eller mere f

Aktuelt

Forside boligmarkedet 2030

Ny rapport: Fremtidens boligmarked i 2030 og 2035


November 2021

Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen har skrevet en ny rapport om boligmarkedet i fremtiden. Rapporten handler om velstandsstigning, demografiske ændringer, nye flyttemønstre og en lang række andre, nye tendenser på boligmarkedet i de kommende år.

I de kommende ti år vil børnefamilier være dominerende på boligmarkedet sammen med seniorer i 60erne. Det er en væsentligt skifte i forhold til de seneste 15-20 år. Udflytningen fra de store byer af børnefamilierne vil fortsætte og efterhånden sammen med tendenserne fra coronakrisen give en nyt bosætningsmønster i Danmark med mere spredt bosætning.

Vi flytter ikke længere efter arbejdet (under 10% af alle flytninger) men efter en ny bolig og et nyt sted at bo. De unge flytter for at flytte sammen eller efter studier, seniorerne efter mange forskellige forhold. Opbruddet ses også i det forhold, at flere etniske minoriteter flytter i ejerbolig og i flergenerationsboliger.

Rapporten er udarbejdet af Fremforsk og finansieret af Forenet Kredit. Vi har haft frie hænder til at gennemfører analyser og udforme rapporten.

Køb bogen her: Fremtidens boligmarked

Rapporten kan downloades her og på Forenet Kredits hjemmeside:

Fremtidens boligmarked i 2030 og 2035

FORESPØRG / BESTIL ET FOREDRAG ELLER WEBINAR OM FREMTIDEN

Hvem vil du gerne i kontakt med, og hvad er emnet eller emneområdet for forespørgslen eller bestillingen?

Oplys gerne dato og tidspunkt og også gerne, hvor i landet/udlandet, det skal foregå.

Skriv også gerne om du vil ringes op - eller vi blot skal svare på mail.

Vores foredrag bliver altid individuelt tilpasset til den lejlighed og de mennesker, der vil være til stede. Skriv derfor også gerne om, hvem der skal deltage.

Webinar eller online workshops er også en mulighed.

Hvordan bliver fremtidens hus eller arbejdsmarked? Hvad skalvi leve af i fremtiden? Læs om vores foredrag om fremtiden.
Foredrag om fremtiden

Vores foredrag om fremtiden bygger på reel viden om nutiden og fremtiden - et solidt kendskab til, hvad der er usikkert, og hvad vi faktisk kan vide om fremtiden. Vi tilføjer en masse energi, humør, personlighed og vore evner til formidling. Vi udarbejder eller tilpasser altid vores foredrag til lejligheden.

Vil du vide mere om fremtiden så book et foredrag med Marianne Levinsen eller Jesper Bo Jensen. Se alle foredrag om fremtiden

Fremtiden på Linkedin og Facebook

Vi publicerer også artikler og kommentarer på Linkedin og Facebook.


Klik på ikonerne og få bedre overblik over fremtiden på de sociale medier.

Udvalgte analyser

BOLIGMARKEDET

Fremtidens boligmarked i 2030 og 2035, udgivet 2021

Udviklingen af efterspørgslen på boligmarkedet fra Finanskrisen frem mod 2030 og 2035

Læs rapporten her

TILTRÆKNING AF BORGERE

Bosætningsanalyser, 2014

Hvordan tiltrækker Herning eller Skanderborg Kommune fremtidens borgere?

Herning kommune har et flyttemæssigt underskud. Kommunen mister unge borgere til især Aarhus - oftest på ca. 200 indbyggere om året. Der er to måder at ændre dette på.

Læs vores bosætningsanalyse for Herning Kommune

Skanderborg Kommune er en samling af forstæder til især Aarhus.

Byerne i Skanderborg Kommune er derfor i konkurrence med andre kommuners byer rundt om Aarhus om at tiltrække nutidens og fremtidens tilflyttere.

Læs vores bosætningsanalyse for Skanderborg Kommune

HVORDAN SER DANMARK UD I 2030?

Rapport for KL, 2014

Alt for ofte kommer diskussionen af Danmarks udvikling til at handle om befolkningens bevægelser hen mod de store byer og en mulig affolkning af landområder og de mindre byer i Danmark.

Samme melodi lyder omkring erhverv og innovation.

Men dette er en meget forsimplet analyse, der samtidig stort set accepteres af mange medier og politikere uden yderligere kommentarer end en beklagelse og konstatering af, at det nu engang er tingenes tilstand.

Men det er det ikke nødvendigvis.

Læs vores analyse af befolkningsudvikling og erhvervsudvikling i Danmark (pdf)

Workshop om fremtiden

Vi skræddersyer workshops for vores kunder. 


Emnet kan for eksempel være 'fremtiden efter Coronakrisen' eller 'Fremtidens boligmarked og strategier for bosætning' og hvilke konkrete udfordringer, der skal løses for at skabe ny fremgang.


Vi indarbejder altid de metoder, vi og vores kunder har erfaring med virker.


Senest har vi blandt andet gennemført workshops med:

Årstiderne Arkitekter, Workshop om byer, boliger, shopping, worklife og metoder.

Ikast/Brande Kommune og Realdania, Visioner for Bording Stationsby.

Københavns Tekniske Skole, scenarier for fremtidens erhvervsskole i 2017.

Arla Foods, fremtidens strategi.

Dansk Supermarked, forbrugere og forbrugertendenser.

Læs mere om vores workshops og konsulentopgaver

Fremtidens boligmarked i 2030 og 2035
Udviklingen af efterspørgslen på boligmarkedet fra Finanskrisen frem mod 2030-35
Marianne Levinsen & Jesper Bo Jensen
Boligmarkedet udvikling i fremtiden, nye flyttemønstre fra storbyer til mindre bysamfund og en ændring i befolkningssammensætning skaber et familie-årti på boligmarkedet frem mod 2030-35. Seniorer vokser også i meget, og vi vil se et boligmarked, der langt mere ligner 1990ernes og 1960erne end de to første årtier efter år 2000
Marianne Levinsen, cand.scient.pol., fremtidsforsker
Marianne Levinsen har skrevet bogen "7 generationer – værdier, forbrug og levevis nu og i fremtiden."

Uanset hvilken generation du tilhører som privatperson, virksomhed eller studerende, giver denne bog dig indsigt i din egen og de andre generationer - inklusiv viden om de teknologier og samfundsforhold, der har formet generationerne.
Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet
Marianne Levinsen, cand.scient.pol., fremtidsforsker
Marianne Levinsen er medforfatter til bogen 'Børn, Unge og forældres møde med sundhedsvæsenet' (2014).

Bogen er en antologi, som giver indblik i, hvordan børn, unge og forældre oplever det at være i kontakt med sundhedsvæsenet. Samtidig belyser bogen, hvordan det som barn eller ung er at være pårørende til en syg søskende eller forælder.
Bogen '2020 Forbrugere, detailhandel og byer' af Marianne Levinsen og Jesper Bo Jensen.
Jesper Bo Jensen & Marianne Levinsen
Bogen fokuserer på udviklingen omkring detailhandelen, storcentrene og forbrugsmønstrene.

Forbrugsgenerationens værdier og adfærd analyseres og sættes i sammenhæng med den økonomiske udvikling og adfærdsændringer - også på grund af kriser og ny teknologi.

Forbrugernes ændrede opførsel på grund af manglende tid, energi og opmærksomhed analyseres også.
- The Development up until 2015-17. Research paper no. 1
Af Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2007)
Bogen analyserer de fremtidige forbruger- og sociale tendenser i de skandinaviske lande, og deres betydning for forbrug, detailhandel og storcentre de næste 8-10 år.

Følg linket 'Læs mere', hvis du vil vide mere om bogen. Der kan du også downloade en prøve fra bogen (PDF).
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2001)
Overgangsperioden fra det gamle og overskuellige samfund til et mere omskifteligt verdensbillede beskrives her. Vi er midt i denne overgangsperiode, der vil strække sig over de kommende årtier.

Følg linket 'Læs mere' hvis du vil læse mere om bogen eller downloade en prøve fra bogen (PDF)
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2007)
Bogen fokuserer på tidsånden, boligen og detailhandlens fremtid og fremtidens by.

Innovation og predesign om udviklingsstrategier beskrives også i sammenhæng med fremtidens skole, samfund og kommende ældre.
Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker (2008)
Hvordan vil vi bo i fremtiden? Hvordan bliver fremtidens parcelhus? Bogen 'Parcelhuset i Fremtiden' bygger på en lang række dybdeinterviews samt databaseudtræk omkring parcelhuset og er rigt illustreret.

Jesper Bo Jensen beskriver, hvordan fremtiden ser ud for parcelhuset.
Læs mere om Marianne Levinsen, forskningschef hos Fremforsk.
Marianne
Levinsen
Forskningschef

+45 20674501

Marianne Levinsen er forskningschef hos Fremforsk og står blandt andet for mange af de undersøgelser, vi foretager for os selv for at blive klogere på fremtiden og nutiden.

Hun har de senere år haft ansvaret for undersøgelser af shopping, innovation, de unge samt af vidensdeling...

Se hele Mariannes profil her
Læs mere om Jesper Bo Jensen, direktør og fremtidsgforsker hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning.
JESPER
BO JENSEN
Direktør


+45 20674500

Jesper Bo Jensen har i mange år arbejdet med fremtidsforskning og har erfaring med at analysere fremtiden helt tilbage fra begyndelsen af 1990'erne.


Han har tidligere været forsker på universiteter og bærer den videnskabelige metode med sig i arbejdet...

Se hele Jespers profil her
Foredrag

Vores foredrag bygger på reel viden om nutiden og fremtiden. Vi har et solidt kendskab til, hvad vi faktisk kan vide om fremtiden, og hvad der er usikkert. Dertil tilføjer vi en masse energi, humør og vore evner til formidling. Vi tilpasser altid vores foredrag til lejligheden.


Se et udvalg af vores foredrag om fremtiden

Artikler

Vi skriver mange artikler om fremtiden. I den sammenhæng er vi særlig optaget af mennesker og vores adfærd, organisationer og arbejdspladser, bolig og byer, erhvervsudvikling og virksomhedernes udfordringer og den finansielle sektor.


Læs et udvalg af vores artikler om fremtiden

Bøger

Bøger om fremtiden er en naturlig del af fremtids- forskningen. Her analyserer vi emnerne i dybden og skaber en bedre forståelse for resultaterne.


Det er også en god platform for grundig formidling af forskningsresultater.


Se og køb vores bøger om fremtiden

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x