Kan man spå om fremtiden? Hvordan så 10'erne ud for knap 10 år siden

Jesper Bo Jensen, Direktør / 10. dec 2019

Jeg har haft tid til at kigge lidt tilbage her i december 2019, og har fundet en artikel fra 4. januar 2010, som Marianne Levinsen og jeg dengang sendte ud som vores bud på det nye årti. Her er de overordnede tendenser og nedenfor linker jeg også til selve artiklen, der blandt andet taler om en bipolar verden med Kina og USA som modpoler:


De vigtigste tendenser i de nye årti i det lokale danske univers vil handle om:


• Sundhed – Vi er på starten af en stor mega- bølge den helt store model folder sig ud

• Sygdom – befolkningens demografiske udvikling betinger det

• Samvær og nærvær– det nye, der skal vises frem som differentierings-faktor

• Natur og have – de nye iscenesættelsesrum

• Familie nye struktur – mandens indtræden som magtfaktor i hjemmet

• Boligen bliver til hjemmet med fokus på hjemlighed

• Skolen, uddannelse og fokus på at forbedre egen markedsværdi på det nationale og globale arbejdsmarked

• Danmark i Verden øget samspil økonomisk, politisk og kulturelt

• Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft – ny mangel på arbejds-kraft er på vej


Så jo, man kan faktisk godt spå om fremtiden. I forhold til hvor godt, vi forudser fremtiden, overlader vi helt bedømmelsen til læserne.

Her er selve artiklen:


Velkommen til 10erne – Et nyt årti venter forude!


Nytår er den bedste tid på året. Især når vi oven på efterårets mørke og regn kan begynde det nye år med frost, sne og sol. Samtidig venter alt det nye derude og fremtiden ligger klar til at blive indtaget. Denne gang i endnu højere grad end nor-malt. Vi er gået ind i et nyt årti og har sagt farvel til 1’erne. 10’erne venter på os. Forude ligger 10 år, vi skal tage til os, forme og udvikle.


Det bliver et årti, der er meget anderledes end det gamle. Vi begyndte det nye årtu-sinde med brag på brag. Først IT-boblen, der bristede, derefter 9-11, og to år inde i årtusindet tog et opsving af næsten hidtil uset styrke fart. Det endte også i et brag med finanskrise, nedtur og verdenskrise. Afslutning blev dog en fuser med klima-konferencen i København, men vi fik indgangsnøglen til det næste årti herfra. Det er slut med kun en supermagt i Verden. Kina kræver sin ret som mindst nummer to på lige fod med USA. Vi er på vej ind i et årti med en bipolær verden, som har remi-niscenser af den kolde krig i sig. Dog er økonomisk rivalisering klart at foretrække frem for den ideologiske konflikt under den kolde krig.


En bipolær verden havde vi også i 1970erne. Vi er på mange måder på vej ind i en periode, der ligner 1970erne en del. Det vestlige verden tvivler for første gang i lang tid på egne evner og ser rivaliseringen med de nye industrilande som reel og potentiel farlig. Globaliseringen betyder også, at vi selv må kæmpe for vores vel-stand og konkurrenceevne. 1970erne var også præget af stor offentlig gældsæt-ning – det bliver også tilfældet i første del af i 2010’erne. Det bipolære kommer og-så til at præge debatten i Danmark. Enten-eller bliver indgangsnøglen til mange samfundsmæssige debatter. Ja og nej kommer ligeledes til at erstatte r både og.


Den nye tidsånd bliver præget af afstanden til 1’erne grådighed og selvdyrkelse. Vi vil sætte samværet med vore nære venner og familie i centrum. Det bliver indholdet i samværet frem for iscenesættelse af serveringen, bordet og det nye køkken, der bliver det vigtige, og rigtigt meget tid vil blive brugt på at tale sammen frem for at vise frem.


Det bliver med fokus på familien og en bedre vægt mellem arbejde og fritid. Sam-menhængen over til forbruget vil også sætte fokus på det mindre materielle forbrug, og en bevægelse som i 1970erne med antimaterialisme er næsten uundgåelig. Den slags køber vi os dog også til, så detailhandlen skal nok få fremgang igen, bare de finder frem til de nye signaler og nye varer.


For 3 års siden skrev vi i en engelsksproget bog om fremtidens shopping, at fremti-dens luksus frem mod 2017 ville blive immateriel i form af søgen efter tid, rum, samvær og mening. Det var vores beskrivelse af udviklingen efter den krise, der næsten ikke kunne undgå at komme. Men udviklingen i efteråret 2008 var dog og-så noget voldsommere og hurtigere, end vi havde forventet. Nu er vi på vej ud af krisen, og den nye tidsånd er ved at indfinde sig.


De vigtigste tendenser i de nye årti i det lokale danske univers vil handle om:


• Sundhed – Vi er på starten af en stor mega- bølge den helt store model folder sig ud

• Sygdom – befolkningens demografiske udvikling betinger det

• Samvær og nærvær– det nye, der skal vises frem som differentierings-faktor

• Natur og have – de nye iscenesættelsesrum

• Familie nye struktur – mandens indtræden som magtfaktor i hjemmet

• Boligen bliver til hjemmet med fokus på hjemlighed

• Skolen, uddannelse og fokus på at forbedre egen markedsværdi på det nationale og globale arbejdsmarked

• Danmark i Verden øget samspil økonomisk, politisk og kulturelt

• Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft – ny mangel på arbejds-kraft er på vej


Og hva’ så med klimaet? Vi tør næsten ikke sige, at vi fik ret med hensyn til befolk-ningen som klimafaktor. Det var ind imellem et meget upopulært synspunkt. Der er færre, der er optaget af klima-indsatsen i dag end for et år siden, og de vil gøre mindre. Det er en dugfrisk undersøgelse fra efter nytår. Derimod bliver klimaindsat-sen afgørende som forretningsparameter på grund af de afgiftsændringer og nye reguleringer vi får i de kommende år. Skattereformen skal finansieres af grønne af-gifter og der bliver kraftigt fokus på at spare energi af den grund.


Kommer årtiet til at ligne 1970erne rigtigt meget. Vi er ikke på vej tilbage til orange og brunt bredriflede fløjlssofaer og kakkelborde, men vores nuværende statsmini-ster kan godt komme til at ligne Anker Jørgensen i de kommende år. Politikken bli-ver pragmatisk og det bliver svært at finansiere velfærdsstaten og der kan godt bli-ve brug for skiftende flertal for at komme igennem politisk. Flere paralleller vover selv vi ikke på en januardag.


Godt Nytår!


Jesper Bo Jensen

Marianne Levinsen


FremforskDel artikel

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x