2023 - En form for normalitet trods usikre tider!

Marianne Levinsen, Forskningschef / 20. jan 2023

Tidsånden

Vi er på vej ind i 4 år med usikkerhed om rundt om os i hverdagen og ikke mindst i omverdenen. Corona ramte i 2 år hverdagslivet i form af hjemmearbejde, hjemmeskoling og mange restriktioner, når man opholdt sig i butikker, stedet, hvor andre mennesker var til stede.

De 2 års usikkerhed med fokus på sundhed og sygdom betød, at mange fik tid til at stoppe op og overveje, om det nu også var det liv, de ønskede at leve. På den måde fik hverdagslivet et kraftigt eftersyn og langt de fleste lever et andet liv end i 2019 ofte med færre eller andre aktiviteter og andre sociale relationer. Ikke mindst er de fleste blevet meget opmærksomme på betydningen af familien og de nære venner, som stod last og brast i svære og ensomme tider.

Krig og ny kold krig i tættere europæiske samarbejde

Krigen i Ukraine, der startede med en russisk invasion sidste år den 24. februar, gav os alle et kæmpe chok. ”Hvad sker der for jer? ”Krig i Europa og snart stod det klart, at USA og Europa er klar til at hjælpe og støtte Ukrainerne militært og økonomisk, dog indtil videre uden at gå ind i 3. verdenskrig med direkte militært engagement. Om end Leopardkampvogne nok snart triller afsted mod Ukraine.

Krigen har haft store konsekvenser. Tab af menneskeliv såvel militære som civile, inhumane levevilkår for mennesker, som lever de steder, hvor bomber falder eller i de invaderede områder. Millioner af flygtede og fordrevne såvel internt i landet som til nabolande. I Danmark har vi taget imod Ukrainere især kvinder og børn, det har været rørende at se, hvor mange også i civilsamfundet, som på alle måder har forsøgt at hjælpe dem til at få et liv og en hverdag her.

Krigen har også skabt en ny kold krig mellem Europa (USA) og Rusland og betydet, at mange lande, der grænser op til Rusland, har ønsket forstærkninger og hjælp især fra NATO. Politiske ville meget få have spået, at Finlands og Sveriges ansøgning om medlemskab i NATO, så måske bliver de trods årtiers neutralitetspolitik medlemmer af Nato i 2023.

Regionen Europa rykker sammen for at løse de mange store komplekse problemer, vi så det under Covid19, i forbindelse med Ukrainekrigen og vi kommer til at se, at der vil blive gjort store anstrengelser for at løse komplekse problemer med hensyn til energiforsyningen, klima og immigration, så 2020’erne vil blive præget af et tættere samarbejde.

Globalisering bliver til regionalisering - USA og Kina!

Verdensorden har været i opbrud siden 2010 og den kolde konkurrence med hensyn til politiske, økonomiske og militære muskler mellem de to super magter. Derfor oplevede vi allerede i 2010’erne, at den globale handel og investeringer til forskel for de to foregående årtier.

Usikkerhed betød, at mange virksomheder begyndte at fokusere på den sikre supply-chain og trak supply-chain tilbage på eget kontinent. Denne bevægelse med fokus på adgang til ressourcer, beredskab i krisesituationer og ikke mindst uafhængighed af for eksempel energi har fået ekstra blus på grund af Covid19 og Krigen i Ukraine – da begge begivenheder udstillede samfund og virksomheders sårbarhed med hensyn til bl.a. værnemidler og energi.

Derfor er globaliseringen faldende og det fremmes af bl.a. amerikansk protektionisme med subsidier til egne grønne virksomheder. Vi kommer til at se at sikkerhed for at logistik og de rigtige samhandelspartnere vil fortsætte med at være højt på agendaen i private virksomheder og i det offentlige, når det vurderes at være af særlig høj betydning for samfundets funktion og infrastruktur.

På den ene side er det jo smukt, at vi arbejder tættere sammen i regioner for at løse ”såkaldte wicked problem” som Klima og krig. På den anden side skal vi huske at frihandel og globalisering også har betydet, at mange mennesker udenfor den gamle vestlige verden har fået bedre uddannelse, økonomi og muligheder. I 2030 forventes der at være 5 milliarder i middelklasse og mellem 60 og 80% forventes at befinde sig i Sydøstasien.

Bolig, energi og grøn omstilling

For danskerne betød krigen omvæltninger på mange områder. Det buldrende boligmarked stoppede op for en stund på grund af energikrise, recession og højere renter og vil i 2023 stabilisere sig måske på et lidt lavere prisniveau, men der er ingen tegn på kollaps.

Nybyggeri og nye projekter er såvel for private og offentlige aktører lige på stand på grund af energikrise og mangel stigende priser på materialer pludselig fik de oprindelige budgetter til at sprænges.

Energikrisen afledt af krigen og et ønske om så hurtigt som muligt at opnå uafhængighed af russisk gas og olie har haft konsekvenser for regeringer, virksomheder og borgere i alle europæiske lande i form af prisstigninger og ikke mindst en stor usikkerhed med hensyn til fremtidens energiforsyning og priserne.

Samtidigt har det bragt den grønne omstilling endnu mere i fokus og giver løbende nogle spændende diskussioner for og imod atomkraft mv. Aldrig har energi og forsyningssikkerhed og uafhængighed stået så højt på den samfundsmæssige dagsorden. Arbejdet med den grønne omstilling vil uden tvivl fortsætte med fuld kraft i 2023 og derefter.

Arbejdsmarkedet

Vi vil stadig have mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher og områder af samfundet, da vores demografi som i resten af Europa betyder en mindre arbejdsstyrke og for få uddannede faglærte og andre, som vi har stort behov for i såvel private som offentlige organisationer for at kunne løse opgaver til gavn for borgerne og tjene penge bl.a. til velfærdsstaten.

Derfor vil vi forsat se flere udlændinge, der fylder hullerne op og gode muligheder for dem, som for eksempel i restaurationsbranchen og retail, som mistede deres job eller må lukke deres virksomhed.

Ikke mindst er der sket det, at lang flere fra overførsels systemet er kommet i arbejde og alt andet lige er det en gevinst for dem selv og samfundet.

Kort sagt, selv om ledigheden er lidt stigende, så er der ingen grund til at frygte masse arbejdsløshed og det er en af de faktorer, som for alvor stabiliserer danskerne privatøkonomi.

Danskernes liv i 2023 fornuft og omtanke

Fornuft og omtanke vil for alvor sætte sig i danskerne fortsatte hverdagsadfærd også i 2023, men hvor det i 2022 betød forandring og omtanke, så bliver omtanke med forbrug af energi og mange andre ting glide ind som en del af hverdagsrutinen.

Prioritering af udgifter herunder det eftertragtede feriebudget vil igen blive set efter i sømmene. Men ferie skal det nok blive til ikke mindst sommerferien plejer at blive fastholdt trods økonomiske udfordringer.

Konsekvens af forsigtig adfærd og mere opsparing rammer retail, restaurationer og nogle koncertsteder. Den ekstra fløde på tilværelsen om det er dagligvare, koncert eller besøg på restaurant sker langt mere overvejet end for bare få år siden.

Sundhedsbølgen fortsætter om end men et øget fokus på den mentale sundhed, som mange oplever som den store udfordring i mange forskellige aldre. Ikke mindst vil den fysiske sundhedsbølge i høj grad komme til handle om, at det skal være sjovt og givtigt ikke kun sundt og surt, når vi gør noget for vores sundhed. Der har været lidt for mange sure sundhedspiller at sluge det sidste års tid.

Et forsinket godt nytår!

Del artikel

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x