Broernes Danmark

Jesper Bo Jensen, Direktør / 3. jul 2008

En bro mellem Århus og Kalundborg vil ændre Danmarkskortet afgørende. Hver gang vi får en ny forbindelse mellem landsdelene ændres landets geografi. Det skete med Storebæltsforbindelse, der gjorde Danmark mindre. Pludselig kunne man bo på Fyn og arbejde i København. En tur fra store dele af Jylland til København var ikke længere en dagsrejse, men noget der kunne ordnes på en halv dag. Øresundsforbindelsen skabte et bysamfund på 2 millioner mennesker. Malmø og København er ved at fusionere. Det tager nogle år, men foreløbigt er det København, der får arbejdspladserne og Malmø bosætningen. Det vil ændre sig frem og tilbage de kommende år, men den store metropol bliver sikker og roligt en realitet.


Danmark er i gang med dele sig i to store erhvervsregioner – Ørestadsområdet og Den Østjyske Metropol. Ørestaden dækker et område op i Sverige og hele Sjælland, mens Den Østjyske Metropol går fra et sted nord for Randers til Sønderjylland med afstikkere til det midtjyske og efterhånden nok også til Esbjerg. Fælles for de to erhvervsområder er, at man kan komme fra centrum til udkanten på omkring en time. I store dele af Verden er en transporttid på omkring en time det, der danner grænserne for erhvervsregionerne. Man kan komme frem og tilbage fra møder på en halv dag. Så er der basis for et mere langvarigt samarbejde mellem virksomhederne og byerne, der indgår i erhvervsregionen.


Nu er de gamle planer om en bro mellem Jylland og Sjælland fra syd for Århus til Kalundborg-området trukket frem igen. Og i dag er de mere interessante end nogensinde. Som et alternativ til Femern-forbindelsen er det et vigtigt friskt pust. Femern er et projekt, der er udformet før den kolde krigs afslutning, og forbindelse går til det forkerte sted i Tyskland. Hvad skal vi med endnu en forbindelse til Hamburg? Der er for langt mellem København og Hamburg også med forbindelsen og den vil ikke skabe vækst i de udkantsområder, den forbinder. Nogle få virksomheder i København har måske gavn af forbindelsen, men ellers er det især Sverige, der har interesser her. Skal vi bygge en bro for svenskerne, eller skal vi hellere lave en forbindelse mellem Danmark to store erhvervsområder? Valget er ikke så svært – så på med vanten syd om eller hen over Samsø – jeg ville som samsing foretrække at blive koblet på og derved opnå en udvikling som attraktivt bosætningsområde for folk, der arbejder i Århus-området, men det er naturligvis et valg, der kan diskuteres.


En motorvejsforbindelse vil gøre det mulig at køre fra København til Århus på omkring 1½ time. Den vil afhjælpe de store trafikale problemer, landet vil døje under udbygningen af motorvejen over Fyn og igennem Østjylland. Det er nemlig nødvendigt for at klare væksten i trafikken, der senest er anslået til en fordobling på ca. 20 år. Man kan stille og roligt bygge forbindelse uden at genere trafikken over Storebælt, Fyn og gennem trekantsområdet. En samfundsmæssig gevinst, der er virkelig stor. Motorvejsbroen vil løse trafikale problemer, men ikke integrere de to erhvervsregioner, da tidsfaktoren er afgørende. De fleste steder i Østjylland vil stadig være 2 timer væk fra Københavns centrum, men trafikken og erhvervsudviklingen i Danmark vil være betydeligt bedre hjulpet end ved en Femern forbindelse.


Hvis vi yderligere bygger en togbane med hurtigtog ser det noget anderledes ud. Det kan være med det franske hurtigtog TGV’en, der vil kunne klare turen København Århus på omkring 35-40 minutter (normalhastigheden er 315 km i timen), eller det kunne være en magnetbane, der skulle kunne klare turen på 25 minutter. Det ville få virkelig stor betydning. Det ville nemlig koble Den Østjyske Metropol sammen med Ørestaden. Det ville skabe en erhvervsmæssig dobbeltstjerne og en dobbeltmetropol, der kan være motoren i en virkelig gunstig udvikling i mange år fremover.

Københavnere vil kunne bosætte sig i Skanderborg, Odder og Århus, som de i dag bor i Malmø. Østjyske virksomheder kan trække på alt, hvad Ørestaden kan byde på og omvendt. De bedste dele af dansk erhvervsliv vil kunne samarbejde og opnå synergi på en helt anden måde end i dag, og det vil betyde et signifikant løft i væksten i Danmark. Så kan vi måske få råd til den offentlige kvalitetsreform! Samtidig vil Østjylland få den længe efterspurgte internationale lufthavn – blot med beliggenhed i Kastrup. Et naturligt udgangspunkt for et TGV eller magnetbane kunne være Kastrup Lufthavn.


Lad os give projektet luft under vingerne. Danmark er broernes land – og en enkelt mere kunne fuldføre de senere års nedbringelse af afstandene i landet. Vi må dog ikke glemme samtidig at gøre en vægtig indsats i udkantsområderne i Danmark. Jo mindre landet bliver gennem ny infrastruktur, jo længere kommer udkanterne væk fra centrum. Afstanden til Lolland, Tønder eller Bornholm bliver mentalt større, når afstanden mellem Århus og København bliver mindre.


Publiceret her på siden i 2008

Del artikel

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x