Global opvarmning er ikke et individuelt ansvar

Jesper Bo Jensen, Direktør / 28. jul 2008

Danske forbrugere har i en årrække været stort set ligeglade med miljø, global opvarmning og virksomheders grønne image. Det er den provokerende sandhed, når vi måler adfærden via pengepungen i stedet for munden. Når vi har købt ind, har miljø ikke været vigtigt de seneste 5 år. Men når danske forbrugere bliver interviewet om miljøspørgsmål, er der en stor opbakning til at tage særlige hensyn.


For virksomhederne har det betydet, at et grønt image ikke i sig selv har ekstra værdi. Det er vigtigt, ikke at være en brun virksomhed – en forurenende, uansvarlig samfundsnedbryder, men der er ikke længere mersalg i at være særlig miljørigtig. Midt i en økologisk bølge lyder det jo lidt mærkeligt, men det skyldes, at økologi i Danmark i dag købes på grund af kvaliteten, bedre smag og angsten for dårlige fødevarer, der er blevet fremmet af fødevareskandalerne.


Derfor er bæredygtighed også blevet defineret som noget, der skal kunne betale sig. Det er blandt andet sket i Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, der sætter fokus på, at virksomhederne skal tage de nødvendige hensyn uden at vælte ekstraomkostninger over på forbrugerne. Bæredygtighed skal være en god forretning. Det er en farbar vej, som ikke er afhængig af tilskud, folkestemninger og særlige politiske tiltag. Det vil fremme miljøindsatsen, og indsatsen mod den globale opvarm¬ning i et langt sejt træk. Det gælder også energi.


I fra højre kommer så Al Gore og filmen ”en ubekvem sandhed” og vækker miljøbevistheden i store dele af verden. Det minder lidt om Danmark i midten af 1990erne, hvor den miljømæssige bevidst¬hed var meget stor. Det betyder, at bæredygtighed og miljøindsats får et trendbåret løft i de kommende år. De virksomheder, der har indarbejdet miljørigtighed i deres virksomhedsdrift – herunder hele energisiden – vil få et mersalg i udlandet i de kommende år båret af Al Gore bølgen. Danmark går heller ikke fri. Vi er også i gang med endnu en miljøbølge, der blot ikke bliver så stærk som i udlandet. Vi har prøvet det, og er lidt mere tilbageholdne.


Den politiske dagsorden i Danmark er for en indsats på området. Men danske politikere flokkes om at skyde ansvaret fra sig. Det er virksomhederne og borgerne, der skal handle. Man kan allerede købe CO2 kvoter på nettet og få lettet sin samvittighed. Vores Miljøminister går også ind for borgernes personlige ansvar. Hun berettede for nogle måneder siden i radioen på DR P1 om de mange tusinde store Hummers, der var blevet indregistreret i Danmark. Tallet er vildt overdrevet, men viser, hvordan politikere generelt forsøger at aflevere det politiske ansvar til borgerne. I virkeligheden har de senere års bilsalg været centreret om små, miljørigtige biler. Det politiske indgreb overfor gul-plade bilerne var derimod et godt bevis på manglende miljøbevidsthed. Det var udelukkende fiskale årsager, der afholdt politikerne fra at gennemføre en virkelig reform frem for de kosmetiske lappeløsninger, der blev til.


Fremover vil vi se endnu mere lagt over på borgernes skuldre. Det er ikke blot miljøet, der behandles som et råddent æble, man hurtigt må kaste fra sig. Den igangværende ernæringskrise med en kommende fedmeepidemi behandles af politikerne som et individuelt ansvar, hvor den enkelte blot må lære at spise mere sundt. Kampagner frem for politisk indsats. Ingen differentieret moms eller afgifter på usunde varer. Det er alt for besværligt politisk.

Men danske politikere skal tage det politiske ansvar på sig. Det har vi tidligere set virke på energiområdet. Danmark er et af de eneste lande i Verden, hvor det samlede energiforbrug ikke er steget de seneste 20 år, og hvor en langt større del i dag produceres som vedvarende energi – eksempelvis 20 % af elektriciteten. Det er nødvendigt med gode, gammeldags politiske initiativer, der ændrer markedsstrukturen til fordel for miljørigtig produktion og forbrug. Vi skal have nye energiafgifter, en reformert afgiftsstruktur – også på lastbiler, busser og anden transport, samt nogle virkelige incitamenter til at agere mere miljørigtigt. Det virker – det er bevist. Alle de moralske overtoner bedes sendt til Vestforbrændingen, hvor de passende kan indgå i varmeforsyningen.


Tag ansvar danske politikere frem for at give befolkningen skylden for Jeres manglende mod.


Det er ikke modetendenser, men en langsigtet indsats, der bringer det bæredygtige ind i alle de hverdagsagtige prioriteter i virksomhederne, der skaber den bæredygtige fremtid. For forbrugerne gælder det samme. Kun hvis indsatsen sker uden overvejelser – automatisk – virker den effektivt. Så vi skal ikke lokkes. Vi skal blot have nogen til at sørge for det praktiske.


Publiceret her på siden i 2008

Del artikel

Når du besøger www.fremforsk.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på www.fremforsk.dk her

x